fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Kontynuując program profilaktyczno - wychowawczy w roku szkolnym 2023/24 realizację jego opieramy się na edukacji w wartościach. Właściwe rozumienie wartości przez nauczycieli, rodziców i uczniów jest gwarantem dobrego współdziałania w budowaniu prawidłowej osobowości młodego człowieka. Chcemy, aby nasi wychowankowie potrafili lepiej radzić sobie z otaczającą rzeczywistością, dokonywać dobrych wyborów zgodnych z indywidualnymi możliwościami oraz sumieniem. Zależy nam na tym, aby absolwenci naszej szkoły umieli przewidywać konsekwencje swoich działań, aby nie krzywdzili siebie oraz innych osób.
Budowanie osobowości, dokonywanie konstruktywnych zmian przyzwyczajeń, nawyków, rewidowania własnych potrzeb, określanie realistycznych możliwości, poznawanie ich, praca z emocjami, stawianie granic, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz pewności siebie, formułowanie dobrych relacji z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami, rodzeństwem oraz nabywanie kompetencji społecznych to niektóre tematy rozpatrywane w świetle poznawanych wartości. Aby integracja osobowości była pełna w każdym temacie jest podkreślony aspekt boski.

Początek strony