fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Obecnie bardzo często w przestrzeni publicznej mówimy o wartościach. Co zatem kryje się pod tym pojęciem? Potoczne rozumienie wartości oznacza, że coś jest dla mnie ważne, jakieś idee, zasady wynikające z nich, autorytety uznane, coś do czego dążymy, coś czym kierujemy się w naszych wyborach. I często następuje zamieszanie w takim pojmowaniu wartości, bo to, co jest dla jednych ważne dla innych niekoniecznie. Pomieszanie tych pojęć jest na rękę tym, którzy postępują niewłaściwie w wymiarze etycznym czy moralnym. Dla nich wartościowe jest to, co służy realizacji ich egoistycznych potrzeb, często krzywdzących czy szkodzących innym osobom. Prawdziwymi wartościami są takie, których jakość nie zmienia się, a efektem jest poczucie zadowolenia i radości oraz głębsze zrozumienie swojego człowieczeństwa, godności z tym związanej. Wartością jest to, co służy rozwojowi duchowemu, co zbliża nas do Boga, co przejawia się w dobrym działaniu i myśleniu, co jest niezaprzeczalnie dobre. Wartością jest udzielenie pomocy potrzebującemu, pocieszenie, porada, kierowanie w dokonywaniu dobrych wyborów, a nie to, co wprowadza zamieszanie, zniesławia innych, powoduje utratę godności, nie takie działanie, które zło nazywa dobrym. 

Każdy z nas posiada w sobie zdolności do odróżnienia tego co dobre od tego co złe. Kierując się nimi rozwijamy w sobie szlachetne myśli, uczucia, działania i w ten sposób wzmacniamy oraz pogłębiamy rozumienie wartości. Właściwe rozumienie ich wyzwala wewnętrzną siłę.

 

W nadchodzącym roku chcemy skupić się na następujących wartościach:

Czy nasiona wartości wykiełkują i urosną będzie zależało od tego na jaki grunt padną i w jaki sposób będą pielęgnowane oraz ile uwagi im poświęcimy.
Powodzenia
Alicja Dzwonkowska

Początek strony