fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

polskie symbole

Cele II Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Klio":

  • popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat historii polskich symboli narodowych;
  • kultywowanie szacunku i kształtowanie właściwej postawy dla najważniejszych symboli narodowych;
  • kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia jedności narodowej;

edycja 2012/2013
W dniu 29 listopada w Szkole Podstawowej odbył się ogólnopolski konkurs „Polskie Symbole Narodowe”. Zagadnienia konkursowe dotyczyły historii Polski, hymnu państwowego, godła, flagi oraz pieśni patriotycznych. Ostatnie pytanie w teście było otwarte i poruszało kwestię pojmowania przez uczniów polskości. Należało napisać jak rozumie się postawę Polaka – Patrioty. Uczniowie udzielili nad wyraz dojrzałych i mądrych odpowiedzi, przepełnionych miłością do Ojczyzny.

1   2   3
         
4       5


I miejsce w szkole podstawowej zajęła Marta Gałęzowska

Początek strony