fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Zasady rekrutacji do kl. 0 (do oddziału przedszkolnego) na rok szkolny 2024/2025

 1. O przyjęciu do klasy "0" w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi decydują m.in.:
  • akceptacja katolickiego charakteru szkoły,
  • rozmowa Dyrekcji z Rodzicami,*
  • rozmowa szkolnego psychologa z dzieckiem,*
  • obserwacja dziecka podczas zajęć grupowych prowadzonych przez nauczyciela,
  • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii,
 2. Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
  • wniosek rodziców (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
  • opinię psychologiczną lub orzeczenie - jeśli takie dziecko posiada,
  • ocenę rozwoju dziecka od nauczyciela wychowania przedszkolnego,
  • opinię Ks. Proboszcza o Rodzinie,
 3. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
  • akt urodzenia dziecka,
  • 2 aktualne zdjęcia,
  • uiścić wpłatę wpisowego i czesnego za miesiąc wrzesień,

* za przeprowadzone rozmowy zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł, która zostanie odliczona od wpisowego, jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

Terminarz rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora zostanie przekazana Rodzicom droga pocztową w formie listu poleconego.

Dzień otwarty dla kandydatów odbędzie się 10 lutego 2024 r. w godz. 10.00 - 14.00 oraz 9 marca 2024 r. w godz. 10.00 - 14.00.

Poczas dnia otwartego będzie możliwość zwiedzenia budynku szkoły i spotkania się z dyrekcją, nauczycielami, uczniami.

Dodatkowe dni otwarte dla kandydatów będą odbywały się od stycznia do marca 2024 r. w godz. 17.00 - 18.00 w formie indywidualnych spotkań z dyrektorem szkoły.

 • 9 stycznia 2024 r.
 • 6 lutego 2024 r.
 • 22 lutego 2024 r.
 • 5 marca 2024 r.
 • 21 marca 2024 r.

 

Początek strony