fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Zasady rekrutacji do kl. 0 (do oddziału przedszkolnego) na rok szkolny 2021/2022

 1. O przyjęciu do klasy "0" w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi decydują m.in.:
  • akceptacja katolickiego charakteru szkoły,
  • rozmowa Dyrekcji z Rodzicami,*
  • rozmowa szkolnego psychologa z dzieckiem,*
  • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii,
 2. Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
  • wniosek rodziców (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
  • opinię psychologiczną lub orzeczenie - jeśli takie dziecko posiada,
  • opinię Ks. Proboszcza o Rodzinie,
 3. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
  • akt urodzenia dziecka,
  • 2 aktualne zdjęcia,
  • uiścić wpłatę wpisowego i czesnego za miesiąc wrzesień,

* za przeprowadzone rozmowy zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł, która zostanie odliczona od wpisowego, jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

Terminarz rekrutacji do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej:

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor szkoły.

Dzień otwarty dla kandydatów odbędzie się 20 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w formule online przez kanał youtube.

Adres zostanie podany na stronie www.skarga.edu.pl

Po spotkaniu online będzie możliwość odwiedzenia budynku szkoły i spotkania się z dyrekcją, nauczycielami, uczniami, z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego.

Dodatkowe dni otwarte dla kandydatów będą odbywały się w pierwsze poniedziałki miesiąca i w czwarte środy miesiąca od stycznia do końca marca 2021 r. w godz. 17.00 - 18.00 w formie indywidualnych spotkań z dyrektorem szkoły.

 • 27 stycznia 2021 r.
 • 1 lutego 2021 r.
 • 24 lutego 2021 r.
 • 1 marca 2021 r.
 • 24 marca 2021 r.

 

zespol pmp

Początek strony