fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

VI edycja konkursuLaureaci VI edycji konkursu

Galeria

W obszarze edukacji ważne jest zachowanie tradycji patriotycznych. Tradycja, będąc pomostem między przeszłością i teraźniejszością, przekazuje z pokolenia na pokolenie zjawiska historyczne, treści kulturowe, obyczaje, poglądy i wierzenia jako społecznie doniosłe dla teraźniejszości i przyszłości młodych ludzi. „Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości” – Jan Paweł II.
Warunkiem koniecznym do prawidłowego realizowania procesu wychowania jest wdrażanie dzieci i młodzieży do samodzielnego myślenia, stawiania przed nimi problemów i skłaniania do ich rozwiązywania. Ma to związek z braniem na siebie odpowiedzialności za aktualne sprawy państwa i narodu. Uczestnictwo w zmaganiach konkursowych sprzyjać będzie dążeniu do własnego rozwoju, kształtowaniu poczucia świadomości narodowej i rozwijaniu ducha patriotyzmu.
Na drodze do osiągnięcia celów wychowawczych stawiane są zwykle wzory postępowania i zachowania. Młodzi ludzie potrzebują autorytetów, a takim był i jest Jan Paweł II. Ojciec Święty to wielki patriota, który był żywo zainteresowany tym, co działo się w naszej Ojczyźnie, zawsze przychodził z pomocą w najtrudniejszych chwilach przynosząc pokój, radość i nadzieję. Swoją skromnością i mądrością wzbudzał szacunek innych. Papież Jan Paweł II uczył całym swoim życiem i postawą. Wielki humanista stawiający człowieka, jako osobę na pierwszym miejscu mając na względzie jego dobro, szacunek i godność. Wielki orędownik pokoju na świecie.

Szósta edycja konkursu recytatorskiego poezji religijnej „Usłysz, Panie, moje słowa...” ma charakter szczególny, ponieważ jest organizowana dla uczczenia trzydziestej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową Polskiego Kardynała Karola Wojtyły.

Słowa uznania należą się organizatorom za podjęcie inicjatywy i koordynację działań. Jestem pewien, że konkurs ten, stanowić będzie rzetelną lekcję patriotyzmu, będzie ważną lekturą dla młodego pokolenia, ale również dla wszystkich miłośników historii Polski.

Mazowiecki Kurator Oświaty
mgr inż. Karol Semik

Podsumowanie konkursu

W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia szóstego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej dla uczczenia 30 rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. 

W konkursie wzięły udział szkoły z Warszawy i okolic:

kategoria wiekowa:

  • kl. 1 - 3: 90 szkół;
  • kl. 4 - 6: 120 szkół;
  • gimnazjum: 92 szkoły;
  • ponadgimnazjalne: 50 szkół

W półfinałach, które odbyły się w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. ks. P. Skargi w przeciągu trzech dni komisje konkursowe przesłuchały 870 uczniów.
Do finałów, które miały miejsce w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej zakwalifikowało się:

kategoria wiekowa:

  • kl. 1-3: 50 uczniów;
  • kl. 4-6: 50 uczniów;
  • gimnazjum: 40 uczniów;
  • szkoły ponadgimnazjalne: 29 uczniów.
Początek strony