fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej - III edycjaLaureaci III edycji konkursu

Galeria

Patriotyzm wobec globalizacji kultury

Jednym z charakterystycznych zjawisk, występujących we współczesnym świecie, jest globalizacja kultury. Przejmowanie obcych wzorców estetycznych i etycznych powoduje często odcinanie się od korzeni rodzimych tradycji i wartości. Bezkrytyczne naśladownictwo obcych idei, mód jest niewątpliwie wielką pokusą. Łatwiej być powiem odtwórcą niż twórcą, i to także w sferze własnej tożsamości narodowej.
Patriotyzm ma charakter nie tylko relacji do rzeczywistości zewnętrznej – miłości wobec Ojczyzny – ale również w sposób istotny formuje ludzkie wnętrze, duchowość; patriotyzm, jak każda sprawność i cecha moralna, ma bowiem źródło w sercu człowieka. Na ten wewnętrzny, duchowy aspekt miłości Ojczyzny niejednokrotnie zwracał uwagę w swym nauczaniu społecznym sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II.
Nie tylko współczesny świat, poszczególne narody i społeczeństwa zadają sobie pytanie: kim jesteśmy? To pytanie – kim jestem? – od zawsze towarzyszy człowiekowi.
A to, jaki jest człowiek, w dużej – jeśli nawet nie decydującej - mierze zależy od tego w jakim narodzie, w jakim społeczeństwie się rodzi i żyje, w jakich tradycjach jest wychowywany, jakie dziedzictwo kulturowe przejmuje w spadku i co chce po sobie pozostawić.
Świat jest bogaty swą różnorodnością, odmiennymi zwyczajami, rozmaitymi dziejami, klęskami i sukcesami poszczególnych narodów. Jedność rodziny ludzkiej, solidarność międzynarodowa nie oznacza  jednak konieczności wyrzeczenia się własnej tożsamości. Patriotyzm to przecież ani nie nacjonalizm, ani internacjonalizm.
Krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży jest głównym celem organizowanego już po raz trzeci Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko”, wpisującego się w obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja.
Przypomnienie poezji będącej świadectwem miłości Ojczyzny ma wartość nie tylko edukacyjną, ale przede wszystkim wychowawczą.

Ks. dr Sylwester Jeż
Dyrektor
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi

Początek strony