fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Klasa III c przygotowała żywą lekcje historii poświęconą Żołnierzom Niezłomnym. Uczniowie przygotowali krótkie biogramy bohaterów oraz opowiedzieli o cnotach jakimi oni w życiu się kierowali. Lekcja została urozmaicona elementami dramy. Młodzież przebrała się za największych bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego: Dankę Siedzikównę „Inkę”, Hieronima Dekutowskiego „ Zaporę”, Augusta Fieldorfa „Nila”, Zygmunta Szendzielarz „Łupaszkę”, rtm Witolda Pileckiego. Podsumowanie lekcji była inscenizacja historyczna w plenerze oraz wspólne wykonanie piosenki patriotycznej „Jedna chwila” poświeconej niezłomnej postawie „Inki”.

Początek strony