fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Uroczystość inaugurująca rozpoczęła się o godzinie 9.00 od Mszy Świętej w kościele parafialnym p.w Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, którą celebrował Metropolita Warszawski Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, wśród księży koncelebrujących Eucharystię byli reprezentant środowisk polonijnych: ks. Wiesław Słowik z Australii, Ksiądz Leszek Kryża Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie w Episkopacie Polski, Ksiądz Roman Raczko Dyrektor Caritas na Białorusi oraz Ks. Andrzej Majewski Dyrektor Redakcji Katolickiej Polskiego Radia.

W kazaniu Ksiądz Kardynał odniósł się do  słów Patrona naszej szkoły, Księdza Piotra Skargi:

Jeśli nie pójdziecie drogą patriotyzmu, miłości do Ojczyzny , poświęcenia dla Ojczyzny, troski o Ojczyznę, to wszystko może się źle skończyć.

Metropolita Warszawski zwrócił się również bezpośrednio do Dzieci Syberii:

Dzisiaj Dzieci Syberii są z nami będą dawać nam świadectwo tego, jak życie ludzkie może być piękne, mimo ,że trudne, i w jaki sposób tę drogę, którą pokonali i to życie, które teraz realizują, jakoś przekazali swoim dzieciom, wnukom i prawnukom. Mogę Was zapewnić, że są to rzeczy pasjonujące.

Po Mszy Świętej zaproszeni goście wraz z uczniami udali się do gmachu szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którą wraz z Księdzem Kardynałem odsłonił jej Fundator, były Zesłaniec Syberyjski Jan Roy – Wojciechowski, Konsul Honorowy RP z Nowej Zelandii. Dalsze uroczystości odbyły się na Sali Gimnastycznej, poprowadziła je Pani Dyrektor Anna Żak. Zebranych powitał i słowo wstępu, które wyjaśniało genzę powstania Miejsca Pamięci do gości skierował Ks. Dyrektor Sylwester Jeż.

Wśród zaproszonych na uroczystość Gości byli:
Dzieci Syberii: Pani Franciszka Pater z Meksyku, Pani Valentina Grycuk Bronicka z Meksyku, Pani Teresa Schejbal z RPA, Pani Maria Gabiniewicz z Polski, Pani Halina Babińska z Kanady, Pan Jerzy Lewicki z Polski, Pan Julian Płowy z USA, Pan Jan Roy – Wojciechowski z Nowej Zelandii,

Dzieciom Syberii towarzyszyli Pan Adam Decelis Maciak – Prezes Związku Polsko Meksykańskiego, Pan Andrzej Rattinger- syn oficera Wojska Polskiego.    

Przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta, Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ambasady Nowej Zelandii, Związku Sybiraków, IAM, Muzeów, Mediów Radia i TV, sponsorów i darczyńców, rodziny i przyjaciele zaproszonych Dzieci Syberii.

Po przemówieniu Księdza Dyrektora słowo, licznie zebranym gościom zaprezentował się szkolny zespół Serafinki, który pod opieką Pani Barbary Jurczyk wykonał kilka patriotycznych piosenek. Zarówno Dzieci Syberii, jak i wszscy goście występ najmłodszych podsumowali owacją na stojąco.

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia najwyższych przedstawicieli władz państwowych. Do zebranych głos skierował Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, który podziękował władzom szkoły za podjęcie inicjatywy utworzenia takiego miejsca w szkole, które będzie historycznie edukowało młodzież, po czym zwrócił się do Gości z 5 kontynentów:

Jesteście w Polsce, jesteście Polakami, czujcie się Polakami. Przekazujcie wartości, dzięki którym przetrwaliście i zachowaliście miłość do Ojczyzny, język, kulturę, religię w Waszych sercach. To jest bardzo ważne świadectwo, jakie wartości decydowały o tym, że nigdy się nie poddaliście, mimo, że straciliście rodziców, i wszystko, co mieliście w swoim życiu. Warto żeby jak najwięcej młodzieży, poznało tę historię, żeby ona nigdy nie została zapomniana. - Podsumował swoje przemówienie Minister Dera.

Następnie głos zabrał Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister Jan Kasprzyk, który między innymi wyraził wdzięczność Dzieciom Syberii za daną lekcję wiary, nadziei i miłości.

Dziś jesteśmy świadkami niezwykłej chwili. W murach tej znamienitej szkoły, utworzone zostanie Miejsce Pamięci poświęcone tym, którzy przeszli prawdziwe piekło na ziemi – Sybirakom. To wyraz wdzięczności i pamięci o Waszych pokoleniach.

To także będzie miejsce, gdzie młode pokolenie poznając e w tej szkole również polską historię będzie mogło poznać bolesne dzieje, ale także wynieść z tego miejsca naukę, która płynie z waszych życiowych doświadczeń. Ta nauka jest warta przypomnienia w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. - Kontynuował w wypowiedzi Minister Jan Kasprzyk.

Na uroczystości obecna była również Marszałek Senatu, Pani Maria Koc, która przemawiając nie kryła wzruszenia i osobistego przywiązania z tematem Dzieci Syberii.

Nie kryję wzruszenia i pragnę wyrazić je w słowie dziękuję. Dziękuję Wam Sybiracy, że pokazaliście, co to znaczy kochać Polskę, kochać Ojczyznę. Jak walczyć o wolność. - dziękowała Marszałek.

Ostatnim punktem uroczystości były krótkie słowa powitania, które skierowały do wszystkich; Panie Valentina i Franciszka z Meksyku, Pani Maria z Polski, Pani Teresa z RPA, Pani Halina z Kanady, Pan Jerzy z Polski oraz Pan Julian z USA. Natomiast w imieniu całej grupy Dzieci Syberii przemówił Konsul Honorowy RP w Nowej Zelandii, Pan Jan Roy - Wojciechowski, mówiąc:

Chciałem się podzielić z Wami naszym szczęściem, że jesteśmy tu z Wami, że uczestniczymy w tym projekcie, który wiem, że będzie skończony i będzie służył nie tylko tej wspaniałej szkole, ale i wszystkim w Warszawie. Z serca gratulujemy i Wam dziękujemy!

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości, zaproszeni goście spotkali się na poczęstunku, który był okazją do rozmowy, spotkań z dziennikarzami, ale i przerwą przed warsztatami z uczniami.

Każdy z Dzieci Syberii, miał indywidualne spotkanie z uczniami, podczas którego opowiadał swoją historię, pokazywał zdjęcia, odpowiadał na pytania przez nich zadawane. Dla uczniów była to zaszczycająca, żywa i niepowtarzalna lekcja historii, a dla Gości z 5 kontynentów możliwość opowiedzenia świadectwa trudnej drogi do wolności.

Początek strony