fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

medalOd momentu, gdy zrodziła się myśl o założeniu w parafii szkoły, Opatrzność Boża postawiła na naszej drodze wiele osób nam życzliwych i oddanych. Bez nich nie powstałoby to dzieło. W sposób szczególny wpisują się oni w życie naszej szkoły. Uważamy ich za naszych przyjaciół. Dlatego pragniemy podkreślić ich wkład w rozwój szkoły i wręczyć medal „Przyjaciel szkoły”. Niech będzie to gest naszej wdzięczności za otrzymane dobro.

 

Kardynał Józef Glemp Prymas PolskiJego Eminencja Kardynał Józef Glemp Prymas Polski

Eminencjo, proszę pozwolić, że powiem naszym uczniom, zwłaszcza tym, którzy są wśród nas od niedawna, że Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi istnieje dzięki Eminencji. Wspominam dni, gdy pojawiła się myśl o założeniu szkoły (11 lat temu). Kościół przygotowywał się wtedy do uczczenia Roku Świętego i Ks. Prymas wezwał parafie do podejmowania różnych inicjatyw. My ofiarowaliśmy dzieło szkoły katolickiej w budynku parafialnym, który mógł pomieścić tylko 4 klasy. Pamiętam dzień w roku 1999, gdy Ks. Prymas nas odwiedził i wtedy z Ks. Proboszczem powiedzieliśmy o potrzebie rozbudowy szkoły. Któż mógł przypuszczać, że już po 3 latach powstanie nowy budynek, w którym uczy się prawie 300 osób. Budynek na dzień dzisiejszy dobrze zaopatrzony w pomoce naukowe, posiadający bazę na miarę 21 wieku. Jeszcze tylko brakuje nam sali gimnastycznej! To dzięki zawierzeniu nas i naszego dzieła przez Eminencję Opatrzności Bożej, pojawili się ludzie, a konkretnie koncern Metro Group, których Ks. Prymas zachęcił, aby pomogli nam w budowie szkoły. Troskę ze strony Ks. Prymasa o rozwój szkoły odczuwaliśmy w czasie budowy i po jej zakończeniu. Eminencjo, niech ten medal stanie się symbolem naszej wdzięczności.

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol SemikMazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik

Nasze drogi z Panem Kuratorem zbiegły się nie tak dawno. Poznaliśmy się wiosną tego roku. Pomimo tego krótkiego czasu, już tak wiele Panu Kuratorowi zawdzięczamy, mam na myśli przede wszystkim zgodę, którą Pan wydał na utworzenie publicznego gimnazjum. Dziękujemy za zaufanie jakim nas Pan Kurator obdarzył. Cieszymy się, że jest Pan odpowiedzialny za oświatę na Mazowszu. Jako wieloletni dyrektor jednego z najlepszych liceów w Polsce, LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, zna Pan bardzo dobrze problemy polskiej szkoły. Miałem możliwość osobiście doświadczyć Pana kompetencji oraz wizji oświaty, w którą wpisują się katolickie szkoły. Proszę przyjąć ten medal jako wyraz naszej wdzięczności. Mamy nadzieję, że możemy jako szkoła nazywać się Pańskimi przyjaciółmi.

Pani inż. Teresa NitkiewiczPani inż. Teresa Nitkiewicz

Jest związana z naszą szkołą odkąd zaczęliśmy planować budowę nowego gmachu szkoły (czyli od roku 2000). Odegrała znaczącą rolę w rozmowach z głównym sponsorem budowy naszej szkoły. Także dzięki niej znaleźliśmy odpowiedniego architekta i firmę budowlaną. W czasie budowy Pani Teresa była inspektorem nadzoru. Chociaż budowa jest już ukończona, jej zainteresowanie nami nadal jest żywe. Podczas każdego spotkania podkreśla swoje zakorzenienie w polskim szkolnictwie (jej mama była nauczycielką) oraz jak ważna jest dla niej sprawa polskiej oświaty, sprawa wychowania dzieci i młodzieży. Pani Tereso, proszę przyjąć ten medal i nadal o nas pamiętać.

pani Wacława SęktasPani Wacława Sęktas

Niewielu jest tutaj zgromadzonych, którzy uczestniczyli od pierwszych dni powstawania katolickich szkół w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika, tak jak p. Wacława Sęktas, nasza parafianka. Swoimi modlitwami i pomocą finansową tworzy wspólnotę naszej szkoły. Nadzieja jaką Pani w nas pokłada pozwala wytrwać w niejednych ciężkich chwilach i wierzyć, że podjęte dzieło ma sens. Przy tej okazji pragnę przedstawić wam drodzy uczniowie i wszyscy zebrani osobę o niezwykłej odwadze wynikającej z miłości do Ojczyzny, o wielkim patriotyzmie. Pani Wacława w czasie wojny była łączniczką AK, brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zaś za swoje poświęcenie została skazana przez władze komunistyczne na długoletnie więzienie. Pani Wacławo, dziękujemy za przykład umiłowania Ojczyzny.

śp. Ks. Bp Władysław Miziołekśp. Jego Ekscelencja Ks. Bp Władysław Miziołek

A teraz chcemy nasz medal symbolicznie ofiarować osobie, której nie ma już wśród nas. Jest nią ks. Biskup Władysław Miziołek. To z Nim spotykaliśmy się na wszystkich szkolnych spotkaniach opłatkowych aż do chwili, gdy Pan Bóg zabrał go do siebie. Od Jego śmierci minęło 8 lat. Zawsze był życzliwy, otwarty na innych, zainteresowany sprawami szkoły, jej nauczycieli, uczniów, rodziców. Nigdy nie odmówił naszemu zaproszeniu. Dla tych, którzy Go, znali pozostanie wzorem dobroci.

Ks. Prałat Janusz GodziszKs. Prałat Janusz Godzisz

Wieloletni Proboszcz parafii, przy której istnieje szkoła, założyciel Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi i organ prowadzący te szkoły. Księże Prałacie, dzięki Twojemu zaufaniu Opatrzności Bożej, a także zaufaniu jakim obdarzyłeś Dyrektora szkoły powstało dzieło, którego święto dzisiaj wspólnie przeżywamy. Wręczając ten medal, dziękujemy za lata posługi sakramentalnej, którą sprawowałeś dla uczniów, nauczycieli, Rodziców, za modlitwy jakie zanosiłeś w naszych intencjach, za każdą chwilę, którą miałeś dla naszej szkoły, za troskę o dobro naszych uczniów. Wyrażamy nadzieję, że nadal będziesz nas wspierał swoją osobą.

Pani mgr Alina OtyśPani mgr Alina Otyś

Był rok 1998, kiedy Pani Alina rozpoczęła z nami współpracę jako nauczyciel geografii wtedy jeszcze w Liceum Ekonomicznym i Handlowym. Jakże inaczej wtedy wyglądała nasza szkoła. Nie było jeszcze nowego budynku, były tylko dwie klasy liceum. Od tego czasu tak wiele się zmieniło, a Pani jest zawsze z nami, nawet, gdy przeszła Pani na zasłużoną emeryturę. Dziękujemy, że zawsze możemy liczyć na Pani czas, na Pani doświadczenie. Nie możemy nie wspomnieć wkładu, jaki Pani wnosi w wielkie przedsięwzięcie naszej szkoły, jakim jest organizacja dwóch recytatorskich konkursów, w których bierze udział każdorazowo prawie 1000 uczniów szkół warszawskich i spoza Warszawy. Ileż to godzin poświęciła Pani pracy w komisjach słuchających recytacji. Pani Profesor dziękujemy za Pani otwartość i życzliwość.

 Ks. Prałat Wojciech Łagowski - Dziekan Dekanatu WolskiegoKs. Prałat Wojciech Łagowski - Dziekan Dekanatu Wolskiego

Z naszym Katolickim Zespołem Edukacyjnym im. ks. Piotra Skargi związany od początku swego pobytu na Woli. Księże Dziekanie, jesteśmy wdzięczni za Twój udział w ważnych wydarzeniach z życia naszej szkoły. Doświadczamy Twojej życzliwości i zainteresowania rozwojem naszego Zespołu Edukacyjnego – ilekroć spotykam się z ks. Dziekanem, zawsze Ksiądz pyta o szkołę, wiem też, że promuje nas przy różnych okazjach. Jest to dla nas niezwykle ważne, że przedstawiciel biskupa uczestniczy w dziele edukacyjnym, które nasza parafia stworzyła z okazji Jubileuszu Roku 2000. Jest więc to sprawa nie tylko parafii, ale też diecezji. Warto też zaznaczyć, że z parafii Księdza Dziekana jest duża grupa uczniów. Należy wspomnieć, że na terenie parafii którą Ksiądz Dziekan kieruje znajduje się nasze przedszkole. Wiele razy dzięki życzliwości Ks. Dziekana gościmy w kościele rozpoczynając Mszą św. przedszkolne uroczystości. Wręczając Księdzu Prałatowi medal „Przyjaciel Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. ks. Piotra Skargi” pragniemy podkreślić więź, jaką ma Ksiądz z naszą szkołą i wyrazić naszą wdzięczność za wszelkie dobro jakiego doświadczyliśmy.

Ks. Biskup Piotr JareckiKs. Biskup Piotr Jarecki

Ze szkołą związany jest szczególnie od momentu poświęcenia budynku szkolnego we wrześniu 2002 r. Później kilkakrotnie ks. Biskup był gościem naszej szkoły spotykając się z uczniami i nauczycielami. Ks. Biskup żywo interesuje się rozwojem szkoły, jej funkcjonowaniem. We wrześniu 2015 r. przewodniczył  uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Danuty Siedzikówny "Inki". W maju 2016 r. gościliśmy Ks. Biskupa na Szkolnym Festiwalu Piosenki Religijnej, podczas którego Ks. Biskup wziął udział w panelu dyskusyjnym z udziałem młodzieży. Medal "Przyjaciel szkoły" został przyznany i wręczony w 20 rocznicę powstania szkoły.

Pani mgr Janina KalinowskaPani mgr Janina Kalinowska

Nauczyciel związany ze szkołą w początkach jej działalności, czyli w czasach istnienia Katolickiego Liceum Ekonomicznego. Pod kierunkiem p. Profesor uczniowie zdobywali umiejętności w dziedzinie rachunkowości. Jako nauczyciel i wychowawca była dla młodzieży wzorem uczciwej i rzetelnej pracy. Wartości religijne i patriotyczne stanowiły podstawę wszelkich działań. Do dnia dzisiejszego żywo zainteresowana działalnością szkoły.

Pani mgr Janina WawrzyniakPani mgr Janina Wawrzyniak

To kolejna osoba, która tworzyła podstawy Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. ks. Piotra Skargi. Jako nauczyciel ekonomii przygotowywała bardzo profesjonalnie młodzież do podejmowania wysiłku własnego rozwoju dla dobra Ojczyzny i Kościoła. Swoją osobistą postawą świadczyła o potrzebie życia w wartościach. Po przejściu na emeryturę nadal wspierała swoją pomocą działania szkoły, zwłaszcza przy organizacji konkursów recytatorskich.

Pan Krzysztof TarnowskiPan Krzysztof Tarnowski

Osoba, która od wielu lat jest związana ze szkołą. Najpierw jako rodzic kształcący swoje dzieci w Katolickim Zespole Edukacyjnym, a później jako „fachowiec” biorący udział w pracach jury przy recytatorskich konkursach organizowanych przez szkołę.

 

Początek strony