fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

1a

„Działalność na rzecz dzieci i młodzieży poprzez modernizację kotłowni Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie na Woli z uwzględnieniem nowoczesnej technologii oraz odnawialnych źródeł” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

www.wfosigw.pl

Początek strony