fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

p bohaterowKatolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi jest uczestnikiem projektu „Poznaj bohaterów”, który dotyczy „Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych”. Projekt odbywa się pod patronatem „Teologii Politycznej”.

„Celem jest jak najszersze rozpowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej Żołnierzy Wyklętych w atrakcyjnej formie. Młodzi ludzie poznający i odkrywający karty nie tak dawnej historii, historii pełnej okrucieństwa i przemocy, ale przede wszystkim wielkiego zaangażowania, walki o wolność i Ojczyznę, stają się tym samym ludźmi świadomymi swojego dziedzictwa historyczno-narodowego. Żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych formacji wojskowych walczyli o wolną, demokratyczną Polskę; poświęcili swoje życie, przeciwstawiając się komunistycznym władzom.

Przez projekt „Poznaj bohaterów” chcemy również promować postawy patriotyczne oraz wzorce obywatelskie dzięki szerzeniu wiedzy historycznej dotyczącej powojennego podziemia niepodległościowego; uświadamianie obywateli o wadze istnienia suwerennego i demokratycznego państwa polskiego. Projekt ma za zadanie popularyzację najnowszych dziejów ojczystych oraz kształtowanie świadomości własnej tożsamości wśród obywateli. Ukazuje wyklętych, a przez to zapomnianych bohaterów narodowych, którzy do tej pory nie doczekali się godnego upamiętnienia”. 

galaW dniu 19 grudnia odbyła się gala "Przypomnijmy bohaterów" poświęcona "Żołnierzom Wyklętym - Niezłomnym". Uroczystość uświetił swoją obecnością wybitny badacz podziemia komunistycznego - Leszek Żebrowski, który opowiedział uczniom o patriotycznej postawie wielu bezimiennych bohaterów Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego po II wojnie światowej.

gala kl5Podczas gali klasa 5 zaśpiewała piosenkę "Jedna chwila" dedykowaną "Ince" - Danucie Siedzikównie, dla której słowa "Bóg - Honor - Ojczyzna" nie były pustym frazesem.

film poznaj bohaterowZachęcamy do obejrzenia filmu poświęconego "Żołnierzom Wyklętym". Jest on owocem kilkumiesięcznej pracy klasy 6a i 6b pod opieką nauczyciela historii - Katarzyny Kaczyńskiej

Początek strony