fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

p religijna 16XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
„Usłysz Panie, moje słowa”
dla uczczenia czterdziestej rocznicy wyboru
Karola Wojtyły na Papieża

Laureaci konkursu

Początek strony