fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

maly patriota logo

Czym jest Wolność i jaka jest jej cena, czym jest patriotyzm - ten historyczny i ten współczesny. Jak zamierzamy wychować młode pokolenie?

Często krytycznie ocenia się zrywy niepodległościowe naszych pradziadów, którzy w imię wolności i z patriotycznych pobudek szli do walki. Nie raz nazywamy te wszystkie bitwy, walki, powstania bogoojczyźnianym patriotyzmem. Ale zauważmy, że wszystkie te bitwy, które zdawać się mogły na krótką metę klęską – ostatecznie okazywały się siłą i żywotnością narodu polskiego. Tylko My Polacy potrafimy głębokiej zrozumieć ich sens. A jest to mądrość w sferze uczuć i serca, a nie rozumu....I tutaj należy szukać rozumności Polaków, którą Mickiewicz nazywał „rozumnością szałem”. Gdyby w naszej zbiorowości zabrakło przytoczonych postaw, to nie byłoby cudu 1918 roku ani czynu „Solidarności”. Bez pamięci o tym nie będzie też nas stać na heroizm w obronie naszych narodowych wartości w dzisiejszych czasach.

Niestety co raz częściej dla współczesnego Polaka standardem osiągnięcia sukcesu jest życie na miarę postępowego Europejczyka. Zaczynają się panoszyć snobistyczne postawy. Coraz częściej dobrowolnie rezygnuje się z polskich tradycji i obrzędów w imię postępowego kosmopolityzmu. Polacy zaczynają bezmyślnie kopiować zachowania innych narodów, żeby być zaliczonymi do kasty tych „lepszych”. Czy rzeczywiście zaczynamy wstydzić się żyć jak Polacy – naród świadomy i dumny ze swej tradycji i historii?

A przecież nasi przodkowie w znoju i trudzie walczyli o to byśmy teraz My mogli szczycić się tym, że jesteśmy Polakami i żyjemy w wolnym kraju. Oni stali na warcie przez 123 lata (słownie: sto dwadzieścia trzy lata). A my dziś często nie pamiętamy nawet słów Hymnu, pieśni patriotycznych a wszystko, co wymaga odrobiny zaangażowania uczuciowego nazywamy niepotrzebnym patosem…  

Przytaczając słowa Adama Asnyka, napisane ponad sto lat temu,

„Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie nowe doskonalsze wznieść”

zastanówmy się, jak dzisiaj możemy dać wyraz naszej służbie Polsce ? Na pewno jednym z naszych obowiązków jest wychowanie młodego pokolenia na prawych i dumnych Polaków. Uczmy nasze dzieci służby Ojczyźnie. Niech studiują i pracują, by móc przysłużyć się Polsce, aby wspólnie ją budować i dać jej to, co najlepsze. Promujmy patriotyczne postawy, uczmy je uczciwości, szlachetności, lojalności, wierności ideałom. Niech patriotyzm nie będzie dla dzieci, a potem dorosłych Polaków czymś dziwnym, frajerskim. Niech słowo „obciach" nie będzie synonimem publicznie okazywanych uczuć, emocji i marzeń, by Polska znów była potęgą ducha, a Polacy dumnym narodem hołdującym najwyższym wartościom.

Patriota to człowiek, który w miarę swoich możliwości, w imię przywiązania i odpowiedzialności stara się, aby otaczający nas świat stawał się lepszy. Jest to po prostu porządny, uśmiechnięty człowiek żyjący w takiej ojczyźnie, jaka ona jest. Patriota, to człowiek biorący udział w sztafecie pokoleń….

Autor: Katarzyna Kaczyńska

Początek strony