fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

II edycja konkursuW drugiej edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej wzięli udział uczniowie z 98 szkół podstawowych, 71 gimnazjów i 38 liceów stołecznych i podwarszawskich.

W komisjach oceniających występy finalistów zasiedli m.in.:
wybitny poeta - Ernest Bryll, oraz znani aktorzy: Barbara Horawianka, Justyna Sieńczyłło, Artur Barciś, Maciej Rayzacher.

Laureaci II edycji konkursu

Galeria

 

Poezja religijna - bogactwo kultury i świadectwo wiary

Wątki religijne należą do najbardziej oryginalnych wymiarów literatury pięknej. Poezja religijna – tworzona w różnych epokach i w rozmaitych kręgach kulturowych – wyraża w sposób specyficzny najgłębszą tajemnicę ludzkiego jestestwa: odniesienie do Kogoś Wyższego, Ponad - ludzkiego. Pragnienie odnalezienia Absolutu, Istoty Najwyższej, Stwórcy świata i człowieka, Boga - znajdowało swój wyraz w pięknej formie poetyckiej. Poezja inaczej niż spekulatywne rozważania oddaje emocje, opisuje rozterki duchowe, trud poszukiwania sensu życia, śmierci, cierpienia, szczęścia, właściwą drogę życia i normy postępowania.

Do arcydzieł literatury światowej i skarbnicy dziedzictwa kulturalnego nie bez powodu zaliczono przecież biblijne Psalmy oraz poemat „Pieśń nad pieśniami”.

Poezja religijna zajmuje szczególne miejsce także w dziejach literatury polskiej. Elementy inspirowane wiarą chrześcijańską splatały się z odniesieniami zarówno do rodzimych tradycji, pobożności oraz narodowej historii – często bolesnej, dramatycznej – jak i z codziennością oraz specyfiką ludzkiej egzystencji. Język artystyczny utworów poetyckich wyrażał przystępnie trudne dla niektórych prawdy teologiczne. Poezja była i jest specyficzną formą osobistego świadectwa twórcy – jego wrażliwości, rozterek, poszukiwań, fascynacji. Trudno też nie wspomnieć o wyjątkowym znaczeniu i roli poezji maryjnej w literaturze polskiej. Prastary hymn, pieśń bojowa naszego rycerstwa – „Bogurodzica” – jest tego najlepszym przykładem.

Zapraszając uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów do udziału w drugiej edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej, zorganizowanego dla uczczenia 26. rocznicy wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, wyrażam nadzieję, że dzięki obcowaniu z utworami poetów polskich i obcych, szczególnie zaś – jak w przypadku licealistów – z twórczością poetycką Karola Wojtyły - Jana Pawła II nie tylko lepiej poznają rozmaite tradycje i utwory poetyckie, ale także odnajdą ich najgłębszy sens, czyli pragnienie zbliżenia się do Boga.

Ks. dr Sylwester Jeż
Dyrektor
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi

Początek strony