fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Godziny pracy:

  • 7:00 do 8:00 (dyżur pełnią nauczyciele uczący w klasach 0 – 3),
  • 12:00 do 18:00 (opiekę sprawują wychowawcy świetlicy).

 

 

Wychowawcy:

  • gr. I - kl. 0a,i 0b - p. Agata Grzelak
  • gr. II - kl. 1a i 1b - p. Justyna Ogar (kierownik świetlicy)
  • gr. III - kl. 2a i 2b - p. Dagmara Hardej
  • gr. IV - kl. 3a i 3b - p. Mirela Agesta Smith
  • gr. V - kl. 4 - 8 - p. Piotr Wojciechowski


Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom należycie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do rozwijania ich pasji i talentów. Wychowankowie mogą spędzić tu przyjemnie i pożytecznie czas po lekcjach. Nauczyciele sprawujący opiekę świetlicową codziennie dokładają wszelkich starań, aby uatrakcyjnić dzieciom ich wolny czas. W tym celu organizowane są różnego rodzaju zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, warunkujące aktywny wypoczynek, a także zapewniające uczenie się poprzez zabawę. Każdy dzień spędzony w świetlicy może dostarczyć informacji na inny temat, stymulować rozwój zarówno emocjonalny, jak i intelektualny.

Każdy z wychowawców realizuje indywidualnie opracowany plan pracy opiekuńczo - wychowawczej, dostosowany do wieku i charakteru grupy, którą obejmuje swoją opieką.
Świetlica aktywnie realizuje program wychowawczy szkoły pt. "Wychowanie w wartościach".
Pamiętając o konieczności zapewnienia niezbędnej dawki relaksu, oferujemy do dyspozycji dzieci szereg gier planszowych, klocków, puzzli i układanek i zabawek. Wychowankowie bardzo chętnie budują z klocków lego, magnetycznych i drewnianych. Dziewczęce zabawy często przenoszą się do kącika kuchennego, imitującego wówczas niejednokrotnie restaurację, w której serwowane są niezwykle wymyślne dania. Oprócz dużej sali do zabawy, przewidziano także specjalny pokój do nauki, w którym pod okiem wychowawców można odrobić pracę domową lub poczytać ulubione czasopismo.
W osobnym pomieszczeniu stworzono też kącik relaksacyjny, gdzie można odpocząć, pogawędzić i posilić się, by nabrać energii do dalszej zabawy.
Przez cały rok szkolny dbamy też o wystrój świetlicy i szkolnych korytarzy, tworząc ciekawe dekoracje z naszych prac techniczno – plastycznych. Zachęcamy tym samym do śledzenia zmian w ekspozycji gablotki i tablic, znajdujących się w holu szkoły podstawowej.
Mamy ambicję stworzyć dla Państwa dzieci miejsce, w którym czułyby się równie dobrze, szczęśliwie i radośnie, jak w domu rodzinnym, a jednocześnie gdzie mogłyby nauczyć się nowych rzeczy i zacieśnić więzy koleżeńskie.
Planujemy zorganizować kolejne edycje „Wieczoru z kulturą”, który w zeszłym roku cieszył się dużą popularnością wśród rodziców i dzieci. Mamy nadzieję, iż uda nam się Państwa zaskoczyć nowymi rozwiązaniami artystycznymi.
W trosce o dobro i bezpieczeństwo Państwa dzieci, został spisany Regulamin Świetlicy, którego przestrzeganie (zarówno przez opiekunów, jak i wychowanków) jest niezbędnym warunkiem do uczestniczenia w zajęciach świetlicowych. Chcąc zapisać dziecko do świetlicy, należy wypełnić stosowne dokumenty oraz zapoznać się z w/w regulaminem.
W tym celu prosimy kontaktować się bezpośrednio z wychowawcami lub kierownikiem.

REGULAMIN ŚWIETLIKA

Każdy uczeń naszej szkoły jest współodpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, swoich kolegów i koleżanek. Dlatego musimy pamiętać o następujących zasadach:
Pomoże nam w tym nasze hasło:
Świetlica jest elementem szkoły i obowiązują w niej takie same zasady jak na lekcjach.
W świetlicy: nie krzyczymy, nie biegamy, nie popychamy się, nie kłamiemy, nie  przynosimy wartościowych rzeczy, nie żujemy gumy.
Idziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
Lubimy porządek i czystość, zawsze odkładamy rzeczy na miejsce.
Informujemy wychowawców o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
Chętnie pełnimy dyżury w salach świetlicowych.
Absolutnie nie dokuczamy sobie, nie ruszamy cudzej własności.

Jesteśmy kulturalni i grzeczni, nie przeklinamy, jesteśmy uprzejmi, pomagamy sobie.
Aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.
Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na dworze.

Dbamy o sprzęt szkolny, szanujemy gry i zabawki, materiałami plastycznymi oszczędnie gospodarujemy.
Opiekujemy się młodszymi koleżankami i kolegami.
Musimy słuchać wychowawców i przestrzegać regulaminu świetlicy.

Początek strony