fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

W kolejnym  roku kontynuujemy realizację programu „Wychowanie w wartościach”. Na stronie internetowej szkoły zamieszczamy propozycje korespondujące z programem, aby rodzice mieli możliwość aktywnego włączania się w wychowanie swoich dzieci. Program „Wychowanie w wartościach” jest podstawą całościowego  programu wychowawczego i profilaktycznego.
Koncentracja na wartościach, na zrozumieniu tych pojęć pomoże uczniom, rodzicom i nauczycielom kształtować osobowość taką, która będzie umożliwiała dobry rozwój. Przychodzimy na świat z różnymi tendencjami, które nabierają wyrazistości w miarę wzrastania, przychodzimy też z wewnętrznymi pragnieniami realizowania zadań. Nie wszystkie nasze skłonności, usposobienia pozwalają na ich wykonanie. Dlatego tak ważne jest świadome przetransformowanie niektórych naszych cech. Każda cecha ma swój negatywny rys. Może przejawiać się w swoim negatywnym aspekcie np. miłość może ukazywać się jako nadmierne skupienie na sobie bez  dostrzegania potrzeb  innych osób (egocentryzm), może przytłaczać innych swoją zaborczością, zazdrością, miłość do ojczyzny może nie tolerować  innych nacji itp. To w jaki sposób będziemy kształtować naszą osobowość i naszych dzieci zależy od naszej świadomości. Efekty wychowawcze pojawią się, jeśli zarówno szkoła jak i rodzice będą mieli podobne priorytety i wartości. Warto więc poszukać takich wartości, które są ponadczasowe i zawsze dają dobre rezultaty.
Prawdziwe wartości są trwałe i zakotwiczone w Bogu. Tam mają swe źródło, bo stamtąd pochodzi wszelkie dobro czyli miłość, życzliwość, prawda, odwaga, odpowiedzialność, tolerancja, wytrwałość, szacunek, przyjaźń, wiara, mądrość, roztropność itd.
Każdy z nas posiada w sercu iskrę Bożą, która czyni go dzieckiem Bożym i dzięki czemu może rozpoznawać dobro i  pomaga wzrastać wartościom. Mamy w sobie nasiona prawdziwych wartości, ale często są one przykryte naszą osobowością, naszymi nawykami, cechami niesprzyjającymi ukazywaniu się dobra w nas. Zadaniem wychowawców i rodziców jest dostrzeżenie tego, co dobre w uczniu i pomaganie w ukazywaniu tego wewnętrznego piękna.
Zależy nam na tym, by nasi wychowankowie byli odważni, ale nie butni, mądrzy lecz nie zarozumiali, kulturalni i pewni siebie, znali swoją wartość, ale nie samolubni, mieli określone kompetencje, ale nie poniżający innych, współczujący i życzliwi, mówili prawdę, ale tak, by nie krzywdzić innych, szanowali innych i byli szanowani, akceptowali to, co służy dobru, kochali i szanowali rodziców, starszych i Boga, aby zawsze słyszeli Jego głos i kierowali się nim.

Początek strony