1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
   1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skargi istnieje od 2002 r. Organem prowadzącym jest rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika.
    Szkoła jest placówką niepubliczną  z uprawnieniami szkoły publicznej. Realizuje podstawę programową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
    Program wychowawczy szkoły oparty jest na wartościach mających swe źródło w Dekalogu i Ewangelii.
    Szkoła jest koedukacyjna. Posiada własny, bezpieczny budynek z terenem rekreacyjno - sportowym, zlokalizowany dogodnie w centrum Warszawy.
   2. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej dzieli się na dwa etapy edukacyjne:
    • I etap – edukacja wczesnoszkolna, obejmujący kl. I - IV
    • II etap – obejmujący klasy V - VIII.
    • W roku szkolnym 2019/20 będzie utworzona klasa VII z rozszerzonym programem nauczania matematyki
   3. Języki obce nauczane w szkole:
    • język angielski – 3 godziny tygodniowo z podziałem na grupy w kl. 1 - 3,
    • 4 godziny tygodniowo z podziałem na grupy w klasach 4 - 8
    • język niemiecki/ język hiszpański – 2 godziny tygodniowo z podziałem na grupy od klasy czwartej
   4. W klasach 1 - 3 jest rozszerzona ramówka (rozszerzony zakres podstaw programowych)
   5. Od klasy 1 dzieci noszą jednolity ubiór szkolny.
   6. Zajęcia dodatkowe w zależności od możliwości szkoły.

Ponadto szkoła zapewnia:

   • świetlicę czynną w godzinach 7.00 - 17.30
   • zajęcia na basenie w ramach jednej godziny wychowania fizycznego w kl. 2 i 3
   • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego
   • współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
   • opiekę dyslektyczną i logopedyczną
   • opiekę pielęgniarki
   • możliwość zakupienia obiadów

Opłaty w roku szkolnym 2019/2020:

   Opłata za Szkołę Podstawową Świetlica
 Czesne
 
jedno dziecko  1200 zł *  130 zł *
dwójka dzieci (zniżka 15% na drugie dziecko) 1200 zł + 1020 zł = 2220 zł *  260 zł *
trójka dzieci (zniżka 30% na trzecie dziecko) 1200 zł + 1020 zł + 840 zł = 3060 zł *  390 zł *
Wpisowe 1000 zł za każde dziecko płatne jednorazowo    ... + 130 zł

* Świetlica za kade dziecko 130 zł bez zniżek płatna do kopńca miesiąca za następny miesiąc

* Czesne i świetlica płatne przez 10 miesiecy od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Szkoła oferuje fundusz stypendialny:

   • stypendium naukowe – przyznawane w Szkole Podstawowej po czwartej klasie dla 5 uczniów z najwyższą średnią w szkole i co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania
    Stypendium naukowe jest przyznawane na okres jednego półrocza roku szkolnego.
   • stypendium socjalne – przyznawane po indywidualnym rozpatrzeniu sytuacji materialnej na wniosek Rodziców,
Początek strony