fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Od 2013 roku mamy w naszej szkole kaplicę. Gdy na Eucharystię przyjdzie trzydzieści osób, jest ciasno, zatem nie jest duża, trudno jednak zaprzeczyć, że naprawdę piękna. Tabernakulum jest ozdobione wizerunkiem Ducha Świętego w postaci gołębicy, ołtarz przedstawia Pana Jezusa siedzącego przy stole z uczniami w Emaus. Na ścianach widzimy ikony: Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej Elekcyjnej, św. Michała Archanioła, św. Jana Pawła II. Jeden z witraży przedstawia Pana Jezusa błogosławiącego dzieci, a drugi małego Zbawiciela w Nazarecie z Maryją i Józefem. W oświetlonej niszy stoi figurka Niepokalanej. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły przychodzą na Eucharystie w czwartki o 7.30 (z wyjątkiem adwentu, gdy w Kościele są roraty). Odprawia je Ksiądz Dyrektor, a na gitarze gra Pani Barbara Jurczyk. Zwykle to uczniowie czytają lekcje i śpiewają psalm. Atmosfera tej modlitwy jest niepowtarzalna. Po siódmej lekcji chętni przychodzą na koronkę do Bożego Miłosierdza. Czasem mamy w kaplicy drogi krzyżowe, różaniec, liturgie Słowa Bożego. Podczas przerw uczniowie (i nie tylko) przychodzą do Pana Jezusa na krótkie nawiedzenie. Młodsze dzieci przychodzą czasem do kaplicy z katechetami, co może mieć taki skutek, że gdy wejdziecie tam po nich, znajdziecie leżącego na klęczniku pluszowego królika… Tak, w kaplicy można się zetknąć z Życiem nadprzyrodzonym i porozmawiać z najważniejszą Osobą w naszej szkole.

Początek strony