fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Już szósty raz rozpoczynamy realizację programu „Wychowanie w wartościach” do którego zapraszamy również rodziców. Na stronie internetowej szkoły zamieszczamy różne pomocne propozycje i współgrające z programem. Program „Wychowanie w wartościach” jest też filarem całościowego  programu wychowawczego i profilaktycznego. Chcemy dać uczniom bazę wartości,  którymi warto kierować się w życiu, jeśli chcemy odczuwać spokój i zadowolenie. Wartości są bowiem drogowskazami, szczególnie potrzebnymi w dokonywaniu wyborów, podejmowaniu decyzji czy też w codziennym odróżnianiu dobra od zła.
Angażując się wspólnie z rodzicami, opierając się na podobnych ocenach,  na podobnym rozumieniu priorytetów, kierując się nimi na co dzień, dajemy naszym dzieciom zasoby, z  których będą mogli oprzeć swe moralne życie.
Prawdziwe wartości są trwałe i zakotwiczone w Bogu. Tam mają swe źródło, bo stamtąd pochodzi wszelkie dobro czyli miłość, życzliwość, prawda, odwaga, odpowiedzialność, tolerancja, wytrwałość, szacunek, przyjaźń, wiara, mądrość, roztropność itd.
Każdy z nas posiada w sercu iskrę Bożą, która czyni go dzieckiem Bożym i dzięki czemu może rozpoznawać dobro i  pomaga wzrastać wartościom. Mamy w sobie nasiona prawdziwych wartości, ale często są one przykryte naszą osobowością, naszymi nawykami, cechami niesprzyjającymi ukazywaniu się dobra w nas. Zadaniem wychowawców i rodziców jest dostrzeżenie tego, co dobre w uczniu i pomaganie w ukazywaniu tego wewnętrznego piękna.
Zależy nam na tym, by nasi wychowankowie byli odważni, ale nie butni, mądrzy lecz nie zarozumiali, kulturalni i pewni siebie, znali swoją wartość, ale nie samolubni, mieli określone kompetencje, ale nie poniżający innych, współczujący i życzliwi, mówili prawdę, ale tak, by nie krzywdzić innych, szanowali innych i byli szanowani, akceptowali to, co służy dobru, kochali i szanowali rodziców, starszych i Boga, aby zawsze słyszeli Jego głos i kierowali się nim.

  • wrzesień - Odpowiedzialność
  • październik - Tolerancja
  • listopad - Odwaga
  • grudzień - Życzliwość
  • styczeń - Przyjaźń
  • luty - Wytrwałość
  • marzec - Wiara
  • kwiecień - Szacunek
  • maj, czerwiec - Prawda
Początek strony