fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Projekt Młody Patriota kształtuje w młodym człowieku świadomość odpowiedzialności za Ojczyznę. Poprzez aktywny udział w zajęciach, wykonywanie prac i projektów poświęconych bohaterom polskiej historii i wielkim wydarzeniom historycznym, poznaje materiał pozaprogramowy. Celem projektu jest wychowanie patriotycznego młodego pokolenia.

Przebieg:

  • cykliczne prace
  • wystawa szkolna
  • informacja w szkolnym radiowęźle
Początek strony