fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Terminarz rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi na rok szkolny 2023/2024

Oddział przedszkolny i klasy pierwsze:

  • 21 stycznia 2023 r. oraz 4 marca 2023 r. w godz. 10.00 – 14.00 dzień otwarty dla kandydatów
  • 9 stycznia, 26 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 23 marca 2023 r., godz. 17.00 - 18.00 – dodatkowe dni otwarte dla kandydatów w formule indywidualnych spotkań
  • do 24 marca 2023 r. – przyjmowanie wniosków
  • 12 kwietnia 2023 r. – informacja o przyjętych do szkoły
  • do 19 kwietnia 2023 r. – wpłata wpisowego
  • do 19 maja 2023 r. – wpłata czesnego za miesiąc wrzesień
Początek strony