fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Szacunek jest podstawą w formowaniu dobrych relacji, aspektem kulturalnego zachowania. Jest wyrazem akceptowania drugiej osoby. Wyraża się w życzliwym, wyrozumiałym postępowaniu, w szanowaniu przekonań i uczuć drugiej osoby, nawet jeśli my mamy odmienne zdania. Szanujemy wtedy, gdy jesteśmy skłonni udzielić pomocy, gdy unikamy robienia przykrości, gdy zachowujemy się kulturalnie.

Tematy szczegółowe:

 1. Szanuję siebie.
  Szacunek względem siebie wyraża się poprzez dbanie o swoje ciało, o higienę osobistą, odpowiednie odżywianie się, poznawanie własnych możliwości i pracę ze słabymi stronami, czytanie dobrej literatury, właściwe korzystanie z mediów. Szacunek też objawia się, gdy wykorzystujemy swój pozytywny potencjał osobisty w dobrych zamiarach, gdy wzbogacamy swoje umiejętności i odkrywamy oraz pogłębiamy zdolności.
  Propozycje dla rodziców: zorientuję się, czy moje dziecko właściwie korzysta z telefonu, internetu, telewizji, odpowiednio odżywia się, prowadzi zdrowy tryb życia

 2. Szanuję rodziców i nauczycieli. 
  Szacunek dla rodziców i nauczycieli. Jest to postawa, która wymaga uważnego słuchania, mówienia prawdy, wyrażania wdzięczności, doceniania za trud i wysiłek wkładany w wychowanie i uczenie. Szacunek względem nauczycieli wymaga kulturalnego, opanowanego sposobu zachowania i zwracania się uczniów. Czasem nauczyciel podnosi głos, bo wymaga tego sytuacja lub chce zwrócić na coś szczególną uwagę. Pamiętajmy, że nauczyciel jest jak rzeźbiarz, który formuje daną postać oraz jak ogrodnik, który musi niekiedy przyciąć gałęzie, aby stworzyć odpowiednie warunki do zdrowego wzrostu rośliny.
  Propozycje dla rodziców: porozmawiam z dzieckiem na temat jego relacji z nauczycielami, w trudnych sytuacjach zastanowimy się jak je zmienić.

 3. Szanuję koleżanki i kolegów
  Szacunek względem koleżanek i kolegów. Jeśli zaczniemy skupiać całą swoją uwagę na negatywnych i słabych stronach innych, nie będziemy mogli ich szczerze szanować. Ten aspekt tematu jest często trudny dla uczniów, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy to zaprzyjaźnionych czy bliskich osób.
  Propozycje dla rodziców: znajdę czas na rozmowę z dzieckiem na temat relacji w klasie, porozmawiam jak się czuje, jak chciałoby się czuć, co można zmienić.

 4. Szanuję otaczający mnie świat. Szacunek wobec otaczającego mnie świata. Jeśli nauczymy dziecko doceniać to, co posiadają, dbać o przyrodę, o zwierzęta, o wartości, które mamy, wówczas instalujemy w nich właściwy program postępowania na przyszłość. Pozwólmydzieciom zapracować na niektóre rzeczy, przywileje, wówczas łatwiej przyjdzie im docenienie tego, co otrzymują.
  Propozycje dla rodziców: zwrócę uwagę na to, czy moje dziecko dba o książki, utrzymuje swoje miejsce nauki w czystości i ładzie.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony