1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

W kwietniu zastanowimy się nad prawym czyli dobrym postępowaniem. Człowiek prawy to taki, który w swoim myśleniu, mówieniu i działaniu kieruje się przyjętymi standardami etycznymi, który nie kłamie, postępuje sprawiedliwie, kieruje się zasadami przyzwoitości, dobrego zachowania, a przede wszystkim kieruje się własnym sumieniem. Aby tak żyć potrzebna jest nam odwaga, motywacja do dociekania prawdy oraz wycofywanie się ze złego działania. Okres Wielkanocny jest szansą do dokonywania pozytywnych zmian.

Tematy szczegółowe:

 1. Właściwe postępowanie względem własnej osoby.
  Odpowiednie postępowanie względem siebie łączy się z szacunkiem do siebie i odpowiedzialnością za to w jaki sposób dbam o swoje ciało, umysł, jak je używam i w jakich zamiarach. Zasady, regulaminy, przykazania powstały z mądrości i w trosce o dobro człowieka. Jako rodzice powinniśmy zapoznać swoje dzieci z ich treścią i sposobem rozumienia, a także pokazać zastosowanie w codziennym życiu. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze ciało, myśli i działania. Pokarmem dla nas jest nie tylko to, co spożywamy, ale też to, jakimi treściami karmimy nasze zmysły, czyli co oglądamy, czego słuchamy, itp.
  Zadanie dla rodziców: ograniczę spożywanie niezdrowej żywności oraz oglądanie agresywnych czy nieodpowiednich filmów.

 2. Prawość w relacjach z innymi.
  Bycie w odpowiednich relacjach z otoczeniem oznacza, że nie wywyższamy się, ani też nie obniżamy swojego znaczenia. Efektem jest właściwa komunikacja z osobami oraz lepsze samopoczucie. Gdyby wszyscy postępowali zgodnie z ustalonymi regułami, nie miałaby miejsce przemoc i walka, kłamstwo i manipulacja. Szczerość w relacjach podyktowana mądrością, nacechowana troską o innych jest właściwym postępowaniem. A więc nie zawsze musimy mówić coś, co jest prawdą, ale drugą osobę pogrąży w rozpaczy czy bezsilności. Maksyma „mów tylko to, co jest prawdą, co jest konieczne i co nie skrzywdzi innych” jest stale aktualna.
  Zadanie dla rodziców: przedstawiam jasno swoje stanowisko, oczekiwania w sytuacjach konfliktowych. Spokojnie wysłuchuję argumentów czy usprawiedliwienia dziecka. W przypadkach uzasadnionych dopilnuję, by dziecko poniosło konsekwencje.

 3. Powinność wobec sumienia
  Sumienie jest głosem Boga w nas. Każdy je posiada, chociaż nie każdy dobrze je słyszy. Jest oczywiste, że jeśli coś używamy, to musimy o to dbać (np. samochód). Dotyczy to również sumienia.
  W jaki sposób? Przede wszystkim powinno być czyste, nie pozwólmy, aby emocje takie jak złość, zazdrość, gniew, chciwość, pycha oraz złe działania wobec innych zanieczyszczały go. Zaniedbania czy błędne formowanie sumienia dotknie nas boleśnie w przyszłości.
  Zadania dla rodziców: zaobserwuję, czy moje dziecko nie usprawiedliwia swojego zachowania posługując się kłamstwem, niedopowiedzeniami czy niewłaściwym rozumieniem obowiązków.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony