1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

ks skargaDzieci z klas 1 - 3 wzięły udział w konkursie plastycznym organizowanym przez szkołę, który miał im przybliżyć postać patrona szkoły – Ks. Piotra Skargę. Na lekcjach nauczyciele zapoznali dzieci z  najważniejszymi wydarzeniami  z życia ks. Skargi, a następnie dzieci zrobiły prace plastyczne, które zostały zaprezentowane społeczności szkolnej. Najlepsze prace  wybrane przez komisję konkursową otrzymały nagrody ufundowane przez Ks. Dyrektora.

Początek strony