1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

m archeoUczniowie klasy I udali się na umówione wcześniej zajęcia lepienia w glinie do Muzeum Archeologicznego. Pani przewodnik oprowadziła całą grupę po muzeum pokazując różne rekwizyty z bardzo dawnych czasów, przywołując jednocześnie historie z nimi związane. Następnie udaliśmy się na zajęcia. Uczniowie otrzymali po kawałku wyrobionej już gliny i postępując zgodnie ze wskazówkami Pani przewodnik wykonywali starodawne naczynia domowe, ozdabiając je różnymi wymyślonymi przez siebie wzorami. Po zakończonych zajęciach uczniowie wybrali cztery prace które zabrali ze sobą do klasy.

Początek strony