fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Koncentracja jest umiejętnością skupienia uwagi na określonym temacie, jest też uważnością w życiu codziennym Jest tym głębsza, im większe jest zainteresowanie daną sprawą lub czynnością. Koncentracja zapewnia sukcesy w uczeniu się i zrozumieniu niełatwych zagadnień. Wiąże się z szacunkiem i poważaniem i jest oznaką człowieka rozwijającego się. Dzięki uważności możemy odkrywać to, czego na pozór nie widać, możemy bardziej docenić to, co mamy, to co zostało stworzone przez Boga. Umiejętność skupiania się nie jest nam podarowana. Należy ją ćwiczyć codziennie.

Brak kierunku, a nie brak czasu, to jest problem. Wszyscy mamy po dwadzieścia cztery godziny na dobę” - Zig Ziglar
Skupienie jest kluczem do manifestowania swoich pragnień” - Stephen Richards
Koncentracja jest sekretem siły” - R.W. Emerson
Chodzi na skupieniu się na walce, a nie na strachu” - Robin Roberts
Pasja jest energią. Poczuj moc, która pochodzi ze skoncentrowania się na tym, co nas ekscytuje” - Oprah Winfrey
Nie możesz polegać na swoich oczach, kiedy twoja wyobraźnia jest nieostra” - Mark Twain

Często zdarza się, że chcemy skupić się na czymś lecz mamy z tym kłopoty. Zaczynamy bujać w obłokach, myśli uciekają. Aby pomoc sobie w koncentracji na zadaniu należy:

 • zaplanować to, co będziemy robić,
 • wypocząć przed działaniem, (zmęczenie jest największym wrogiem koncentracji),
 • zrobić kilka ćwiczeń fizycznych, po to, by dotlenić mózg,
 • uporządkować otoczenie, wyłączyć to, czego w tym momencie nie potrzebujemy np. komputer, muzykę, telefon, skupić się na jednej czynności,
 • odrzucić krytykę siebie i swoich umiejętności,
 • pracować w małych blokach, robić sobie przerwy na rozluźnienie.

Uwaga jest nam potrzebna nie tylko do nauki, ale również do codziennego życia. Taka uważność nie tylko wzbogaca nasze życie, ale uczy metod i dostarcza narzędzi do skutecznego radzenia sobie ze stresem, obniża napięcie, daje dużo pozytywnych emocji, neutralizuje obawy i lęki.

Korzyści z koncentracji:

 • nabycie umiejętności aktywnego skupiania uwagi,
 • poczucie własnej skuteczności i kreatywności,
 • przyjmowanie postawy aktywnej w trudnych sytuacjach,
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami, ze stresem,
 • wzmacnianie siły koncentracji,
 • większy spokój wewnętrzny, większy dystans do problemów,
 • zwiększona jasność umysłu,
 • pewność siebie i odwaga,
 • elastyczność
 • spostrzegawczość,
 • postawa akceptacji i nieosądzania,
 • otwarcie na innych, optymizm.

Koncentrację mogą utrudniać:

 • czynniki zakłócające i zbyt silne bodźce z otoczenia,
 • słaba kondycja fizyczna wywołana niewystarczającą ilością snu, niewłaściwym odżywianiem, itp.
 • nadmierne lub niedostateczne obciążenie zadaniami,
 • osobiste nastawienie do sytuacji, lenistwo,
 • brak samodyscypliny i zła samoorganizacja,
 • presja otoczenia,
 • stres
 • brak motywacji spowodowanej negatywnymi oczekiwaniami, nie dostrzegania pozytywnego celu, wyolbrzymiania problemów, nie rozwiązywanie na bieżąco trudnych sytuacji, nieczystym sumieniem.

Co wzmacnia koncentrację?

 • sporządzanie planu dziennego z uwzględnieniem ram czasowych na poszczególne czynności oraz własnej kondycji i wydajności w ciągu dnia, wyszczególnienie zadań priorytetowych,
 • przygotowanie warunków ( wyłączenie telefonów, określenie godzin w których możesz kontaktować się, czy też rozmawiać, uporządkowanie otoczenia)
 • wiara w siebie, w swoje zdolności i możliwości, pamiętanie o swoich mocnych stronach, w przypadku trudności umiejętność szukania informacji. Myślenie pozytywne potęguje zdolność koncentracji,
 • uwolnienie głowy od trudnych problemów, odsunięcie problemów osobistych na bok,
 • zajmowanie się jedną sprawą,
 • dostrzeganie atrakcyjności zadania,
 • dostrzeganie wysiłku już włożonego, dodawanie sobie otuchy, nagradzanie siebie, robienie krótkich przerw,
 • odpowiednie odżywianie, dobra kondycja fizyczna,
 • świadome pozbywanie się napięć, relaks, dbanie o nasze zmysły,
 • wytrwałość w zmierzaniu do osiągnięcia wyznaczonego celu, nie poddawanie się,
 • ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie mózgu, ćwiczenia pamięci,

Propozycje dla rodziców: eliminuję to, co może rozpraszać uwagę mojego dziecka podczas uczenia się. Porozumiewam się jasnymi komunikatami. Pokazuję, że można skupiać się tylko na jednym zadaniu w określonym czasie. Nauczę dziecko chociaż jednego sposobu eliminowania nadmiernego pobudzenia.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony