fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POLSKIEJ PIOSENKI
„PIOSENKI Z TAMTYCH LAT”

CEL KONKURSU:

 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży
 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, - popularyzacja polskich piosenek z poprzedniego stulecia lat 60,70,80,90-tych oraz walorów artystycznych,
 • wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
 • rozwijanie talentów estradowych, - kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

ORGANIZATOR KONKURSU:

 • Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej im .ks.Piotra Skargi w Warszawie.

WARUNKI KONKURSU:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5 - 8 i ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy lub zespoły muzyczne (max. 5 osób)
 • Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.
 • Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór z poprzedniego stulecia (od lat 50 do 90) w języku polskim.
 • Ścieżki dźwiękowe - akompaniament na nośnikach CD (pliki audio), pendrive, ( nie mogą mieć nagranego wokalu, dopuszcza się czasowy playback (np. fragment refrenu). Mile widziane granie na instrumencie na żywo.
 • Organizator ustala kolejność występów.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA
 • Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.
 • Nośnik z utworem dostarczają uczestnicy dniu występu.
 • Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci wystąpią podczas uroczystości Dnia Rodziny w 2022 r.

TERMIN I MIEJSCE:

 • Uczestnictwo w konkursie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 14.01.2022 r. do p. Barbary Jurczyk - nauczyciela muzyki.
 • Konkurs odbędzie się dnia 16.02.2022 r. na sali fioletowej.

KRYTERIA OCENY:

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów
 • umuzykalnienie, dykcja
 • prezencja muzyczna (kostiumy, rekwizyty)
 • pomysłowość,
 • naturalna i przekonywująca interpretacja

INFORMACJE KOŃCOWE:
Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym, pianinem i keyboardem. W przypadku półplaybacków należy przywieźć ze sobą nośnik z nagraną muzyką (opisany imię i nazwisko solisty, nazwa zespołu, tytuł utworu, numer utworu na nośniku) Wszelkich informacji udziela koordynator p. Barbara Jurczyk

 

Początek strony