fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

W sierpniu 2023 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa i podniesienie standardów nauczania poprzez modernizację i doposażenie przestrzeni szkolnych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Skargi". W listopadzie br. inwestycja została ukończona. Uczniowie przebywają w bezpiecznych warunkach i korzystają z nowych pomocy dydaktycznych.

tablica 02

Początek strony