fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

p roku1 września 2011 roku – i zaczynamy od nowa!
To już po raz 15 rozpoczynamy  nowy rok szkolny w naszym Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi (po raz 10 – w Szkole Podstawowej).
Każdy rok niesie ze sobą nowe wyzwania, nowe zadania, nowe zmiany. Jaki będzie ten nowy rok?...  Każdy z nas ma na pewno same dobre myśli i oczekiwania. My wiemy, że ufając Bożej Opatrzności możemy z nadzieją  patrzeć w przyszłość. Dlatego rozpoczynamy  te nowe zmagania na Mszy św., aby podziękować Panu Bogu za to, co było i polecić to, co przed nami.
Z radością witamy pośród nas „pierwszaków” - tych z klasy „0”, którzy są po raz pierwszy uczniami naszej szkoły oraz „pierwszaków” z klasy I, którzy „awansowali” po zerówce. Opiekować się Wami będą nie tylko nauczyciele, ale też uczniowie z klasy drugiej i trzeciej, a swoją „powagą” i doświadczeniem służyć będą uczniowie z klas czwartych, piątej i szóstej.
Życzymy wszystkim, aby było im w naszej szkole dobrze. Aby wszyscy mogli powiedzieć – „to jest moja szkoła”!

Początek strony