1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Zgodnie z tradycją Szkoły, także w tym roku szkolnym odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Intencje tegorocznego pielgrzymowania, to:

  • prośba o błogosławieństwo na nowy rok szkolny
  • dziękczynienie za dar Osoby Ojca świętego Jana Pawła II
  • dziękczynienie za doznane łaski w ciągu 10 lat funkcjonowania Szkoły

Opiekę duchową nad naszą pielgrzymką sprawował Ks. Proboszcz.

Początek strony