1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

slubowanie 1Uroczystość „Pasowania na ucznia” to wielkie przeżycie dla wszystkich uczniów ich rodziców i bliskich. Od tego dnia tworzą oni wraz z nami wszystkimi wielką szkolną rodzinę. A w każdej rodzinie obok praw każdy ma też obowiązki, które należy solidnie wypełniać.
Ich obowiązkiem jest przede wszystkim pilna i systematyczna nauka.
Aby podkreślić wielkość tego wydarzenia uczniowie klasy I przygotowali inscenizacje, w której udawali się do pięciu krain: krainy pracy, miłości, śpiewu, tańca, mądrości. Z przebytej drogi do pięciu krain czerpali wiedzę potrzebną im w przyszłości.
Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia był moment „Pasowania na ucznia” przez Księdza Dyrektora oraz uroczyste złożenie przysięgi.
Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne. Starsi uczniowie z wielką radością przyjęli pierwszaków do swego grona i życzyli im samych sukcesów.

Początek strony