1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

d nauczyciela

Pielgrzymka do Niepokalanowa
Jest już tradycją, iż 14 X wyjeżdżamy wspólnie do sanktuarium w Niepokalanowie, aby w sposób szczególny powierzyć opiece Matki Bożej wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Uczestniczyliśmy w eucharystii w tej właśnie intencji. Mogliśmy również poznać bliżej życiorys Maksymiliana Kolbego, dzięki siostrze, która była nam przewodnikiem po Muzeum. Dużym przeżyciem dla dzieci było uczestnictwo w Misterium Męki Pańskiej. Ten spektakl ruchomych obrazów i figur w oprawie słowno - muzycznej przybliżył dzieciom tajemnicę odkupienia człowieka przez Chrystusa. Po powrocie uczniowie dali temu wyraz w swoich pracach plastycznych. Na koniec niebywała atrakcja – szczególnie dla chłopców – zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa pod przewodnictwem ojca - strażaka. Dowiedzieliśmy się, że jeszcze kilka lat temu Ojcowie Franciszkanie wyjeżdżali do pożarów w habitach. Dzisiaj w dalszym ciągu pomagają ludziom jako strażacy. Używają do tego jednak specjalnych kombinezonów strażackich.

Uroczystości w szkole
Wszystko było wielką tajemnicą. Nadszedł oczekiwany dzień!
Uczniowie odświętnie ubrani ze wzruszeniem recytowali słowa wdzięczności i miłości swoim Nauczycielom chórem śpiewały: „Oto jest dzień, który dał nam Pan”, zespół – prawie artystyczny wystawił „Laleczkę”, aż się łza w oku kręci, a książę! Wspaniały! To trzeba było zobaczyć!
Uczniowie obdarowali Nauczycieli pięknymi kwiatami i słodką niespodzianką.
Rodzice przygotowali ciasta na przyjęcie dla miłych Gości i dla swoich dzieci.
To był dzień wielkiej radości i wdzięczności!
Staramy się tworzyć – jedną, wielką szkolną Rodzinę!

Początek strony