1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

slubowane pPierwsze dni w szkole są dla każdego dziecka wielkim przeżyciem. Ważnym wydarzeniem jest również „Pasowanie na ucznia”.

W naszej szkole uroczystość ta miała miejsce16.10.2004 r.
Aktu pasowania dokonał Ks. Dyrektor - Sylwester Jeż.

Pierwszoklasiści ślubowali:

Bóg jest naszym Tatą
Będziemy starali się kochać Go i pamiętać
że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi
Ślubujemy

Wdzięczni Panu Bogu za naszych rodziców,
będziemy starali się pomagać im z całych sił
i modlić się za nich
Ślubujemy

W szkole będziemy uczyć się pilnie,
i rozwijać talenty jakimi obdarzył nas Pan Bóg
Ślubujemy

Będziemy szanować nauczycieli
i okazywać im posłuszeństwo
Ślubujemy

Szkoła jest wspólnotą.
Będziemy starać się kochać jak bracia i siostry,
okazywać sobie życzliwość i wzajemną pomoc
Ślubujemy

Będziemy uczyć się miłości naszej ziemskiej
Ojczyzny - Polski.
Chcemy pracować dla niej i służyć jej
Ślubujemy

Początek strony