fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

skarga8 marca w naszej szkole odbył się nietuzinkowy Dzień Patrona ks. Piotra Skargi. Aby uświetnić tę okazję pani Ewelina Wieczorek zorganizowała konkurs niemal krasomówczy! Zadanie przedstawicieli klas polegało na przemówieniu do społeczności szkolnej, wygłoszeniu merytorycznej oraz perswazyjnej mowy zgodnej z przydzielonym wcześniej tematem. Jesteśmy do prawdy zdumieni i pełni podziwu dla umiejętności naszych uczniów! Ostatecznie wygraną (pizzą) cieszą się klasy 4b oraz 7a.

Początek strony