fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

d wody 122 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody

Z tej okazji klasa 6A przygotowała plakaty w języku angielskim, z których możemy się dowiedzieć co możemy zrobić, aby zadbać o wodę w swoim otoczeniu.

Według naszych uczniów możemy wiele zrobić, aby oszczędzać wodę, na przykład:

 • Zamiast kąpieli weź prysznic
 • Upewnij się, że zawory wody są całkowicie zakręcone
 • Zakręć kran podczas mycia zębów
 • Nie używaj toalety jako kosza na śmieci
 • Pralkę należy uruchamiać tylko z pełnym załadunkiem
 • Ponownie użyj wody do czyszczenia warzyw, do podlewania roślin
 • Wodę deszczową można zbierać i przechowywać w celu podlewania ogrodu.

d wody 2On March 22, we celebrate World Water Day!

On this occasion, students from the 6A class have prepared posters in English, from which we can learn what we can do to take care of water in our surroundings.

According to our students, we can do a lot to save water, for example:

 • Have a shower instead of the bath
 • Make sure water taps are completely turned off
 • Turn off the water tap while brushing your teeth
 • Don’t use the toilet as a garbage bin
 • Run the washing machine only with a full load
 • Reuse the water for cleaning the vegetables, to water the plants
 • Rainwater can be harvested and stored to water your garden

zespol pmp

Początek strony