1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

p rokuZaczynamy Nowy Rok Szkolny 2020/2021 

Niektórzy osłonięci, ale uśmiechnięci
Pełni optymizmu, tęsknoty za znajomymi wracamy do szkoły

Wszystkim uczniom życzymy zdrowia, dużo motywacji do nauki oraz światła Ducha Świętego w nowym roku szkolnym.

Dyrekcja Szkoły oraz Grono Pedagogiczne

Początek strony