fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

flaga p10 listopada 2021 roku przyłączamy się do ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu". Podobnie jak to było w latach ubiegłych, także teraz, serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wspólnego odśpiewania czterech zwrotek naszej najważniejszej narodowej pieśni - "Pieśni legionów polskich we Włoszech".
Tego dnia odbędą się także uroczyste apele upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości. Klasy młodsze (0 - 4) świętować będą na 2 godzinie lekcyjnej, zaś starsze (5 - 8) na trzeciej. Po występach cała wspólnota szkoły przystąpi do zaśpiewania hymnu państwowego o symbolicznej godzinie - 11:11.
Zapraszamy także wszystkich uczniów do włączenie się w śpiewanie patriotycznych pieśni w trakcie trwania przedstawień. Będzie to znakiem patriotyzmu i właściwej, obywatelskiej postawy.
Przypominamy, że tego dnia wszystkich nas dla podkreślenia rangi i wagi tego wydarzenia, obowiązuje strój galowy.
Serdecznie zachęcamy do wspólnego świętowania!

Początek strony