fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
jaselkaUczniowie klas szóstych, siódmych i ósmej spotykali się przez kilka tygodni podczas zdalnych prób. Nagrania poszczególnych scen wykonano podczas trzech spotkań w szkole jeszcze w grudniu.
Czworo aktorów, muzycy i wokaliści pracowali w swoich domach. Największą część pracy wykonali Pan Andrzej Piśko oraz Igor Frankowski (klasa 8). Pierwszy z wymienionych stworzył z przesłanego przez Antka Łuczaka (klasa 8) podkładu i zrealizowanego przez siebie filmu oraz dźwięku jedną całość. Drugi poświęcił ponad trzydzieści godzin, aby z nagranych przez siebie w szkole scen i przesłanych przez zatrzymanych w domach z ważnych powodów aktorów zmontować jeden film.

zespol pmp

Początek strony