01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

p rokuDnia 03.09.2012, w poniedziałek, o godz. 10.00, dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym, uczniowie gimnazjum oraz ich rodzice spotkali się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2012/2013. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez księdza dyrektora Sylwestra Jeża, po której uczniowie, a szczególnie klasy pierwsze, zostali serdecznie przywitani przez panią dyrektor Annę Żak, która następnie przedstawiła nauczycieli uczących w gimnazjum oraz życzyła wszystkim powodzenia w nauce i w pracy w nadchodzącym roku szkolnym. Po mszy świętej klasy udały się wraz z wychowawcami do swoich sal na pierwsze powakacyjne spotkanie. Wychowawcy omówili zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły, uczniowie otrzymali plany lekcji, po czym wszyscy w atmosferze powakacyjnej beztroski, acz z perspektywą rozpoczęcia kolejnego roku wytężonej pracy rozeszli się do domów. Pierwsze dni w nowej szkole okazały się być dla klas pierwszych szczególnie przyjemne, gdyż minęły pod hasłem 4 - dniowego wyjazdu integracyjno-sportowego do Miłomłyna. Pozostali uczniowie natomiast już od wtorku zabrali się pilnie do pracy. Życzymy, aby motywacji, siły, chęci do zdobywania wiedzy wystarczyło wszystkim do czerwca.

integracjaW dniach 04.09 – 07.09. 2012 r. odbył się wyjazd integracyjno - sportowy w okolicach Miłomłyna. W wyjeździe wzięły udział pierwsze klasy gimnazjum wraz z wychowawcami oraz nauczycielami wychowania fizycznego z naszej szkoły. Codziennie odbywały się zajęcia sportowe i inne atrakcje, np. dyskoteka, ognisko, spacery. Zwiedziliśmy także, tereny na których rozgrywała się bitwa pod Grunwaldem. Wyjazd był bardzo udany. Cel wyjazdu został pomyślnie zrealizowany. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
Grono pedagogiczne.

pomnikDnia 18 września na placu kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika przy ul. Bema 73/75 obok naszej szkoły został odsłonięty pomnik ks. Piotra Skargi.
Uroczystości przewodniczył Arcybiskup Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz. Obecni byli: parlamentarzyści, Mazowiecki Kurator Oświaty, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wola, Prowincjał Księży Jezuitów, Radni Dzielnicy Wola, duchowieństwo, dyrekcje szkół, parafianie, rodzice, harcerze, absolwenci i uczniowie.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym od programu słowno muzycznego w wykonaniu młodzieży naszej szkoły, po czym wszyscy zebrani w uroczystym szyku za sztandarem szkoły udali się pod pomnik, aby dokonać jego poświęcenia i odsłonięcia. Przy dźwiękach trąbki, odsłonięcia dokonali: Kardynał Kazimierz Nycz, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, Burmistrz Dzielnicy Wola Urszula Kierzkowska i Prowincjał Księży Jezuitów o. Tomasz Kot SJ.
Spotkanie zakończyło się modlitwą za Ojczyznę ks. Piotra Skargi, okolicznościowymi przemówieniami i odczytaniem listu Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka skierowanym z okazji uroczystości.
Jak czytamy na tablicy umieszczonej na cokole pomnika, został on ufundowany przez społeczność Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. ks. Piotra Skargi jako wyraz pamięci o swoim patronie z okazji 400 - lecia jego śmierci i ogłoszonego z tej racji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Ks. Piotra Skargi
Pomnik zaprojektowany w pracowni Metaloplastyki Janusza Tałucia i Karoliny Tałuć w Białymstoku o wysokości postaci 2,50 m i cokołu 1,60 m został wykonany w pracowni odlewniczej Zbigniewa Fudeckiego.

sejmDnia 18 września odbyła się zorganizowana przez naszą szkołę w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sesja naukowa, zatytułowana „Aktualność ks. Piotra Skargi dziś”. W sesji udział wzięła młodzież, ponad 300 osób, ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. W programie znalazły się trzy referaty: prof. Eugenii Potulickiej UAM Poznań – Neoliberalizm w edukacji, prof. Krzysztofa Koehlera UKSW Warszawa – Patriotyzm ks. Piotra Skargi, ks. dr Pawła Szpyrka SJ – Ks. Piotr Skarga prekursor wolontariatu w Polsce. Na zakończenie głos zabrał Mazowiecki Kurator Oświaty p. Karol Semik.
Prelegenci pokreślili wyjątkowość osoby ks. Piotra Skargi, który potrafił łączyć w swoim życiu umiłowanie Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka. Zatroskany jako kapłan o duszę ludzką nie zapominał o całym życiu człowieka. Zainicjowane przez niego dzieła charytatywne dają mu prawo do tytułu „Prekursor wolontariatu”. Podkreślono też wymowę miejsca w którym odbywała się Sesja. Siedziba Parlamentu to najwłaściwsze miejsce, aby mówić o bezkompromisowości Ks. Piotra Skargi, gdy w grę wchodziło dobro Rzeczypospolitej.

pultuskW ramach obchodów Roku ks. Piotra Skargi piątka naszych gimnazjalistów, w towarzystwie trójki nauczycieli, pojechała do Pułtuska. Cel był dwojaki. Dwie uczennice odebrały dyplomy i nagrody za zajęcie dwóch pierwszych miejsc w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod hasłem: Ksiądz Piotr Skarga - nauczyciel miłości Ojczyzny, przeznaczony dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, noszących imię Księdza Piotra Skargi. Prace Pauliny Markowskiej z klasy IIIc (miejsce I) oraz Karoliny Kowalskiej z klasy IIIb (miejsce II) okazały się bezkonkurencyjne. Pozostali uczniowie: Magda Welik, Agnieszka Zamojska i Daniel Płonka, wraz ze sztandarem nasze szkoły godnie nas reprezentowali w uroczystościach ku czci Ks. Piotra Skargi, zorganizowanych m.in. przez Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku, inicjatora wspomnianego Konkursu Literackiego. Po Mszy Świętej w Bazylice Kolegiackiej, nasz poczet sztandarowy uczestniczył w złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową ks. P. Skargi w kościele św. Piotra i Pawła, a potem dumnie towarzyszył dalszym punktom programu w murach Akademii Humanistycznej. Odbył się tam m.in. prawdziwy FESTIWAL MOWY POLSKIEJ; swoje prace zaprezentowali laureaci konkursów: literackiego, oratorskiego i plastycznego. Nie zabrakło też - przygotowanego z niezwykłym rozmachem - programu artystycznego w wykonaniu uczniów LO w Pułtusku. Przy okazji warto nadmienić, że LO im. Piotra Skargi w Pułtusku to szkoła kontynuująca tradycje jezuickiego Kolegium w którym prefektem był ks. Piotr Skarga.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

otrzesiny27 września odbyły się w naszej szkole otrzęsiny klas pierwszych gimnazjum. Impreza zaczęła się o godz. 18.30 od symbolicznego wymalowania na twarzach pierwszaków kociaków. Następnie zostali oni przeprowadzeni, z zasłoniętymi oczami, podziemnym szkolnym labiryntem na salę gimnastyczną, gdzie musieli skosztować pewnej niezbyt smacznej mieszanki. Kolejnym punktem programu były specjalnie przygotowane na tę okazję gry, które odbyły się przed budynkiem szkolnym. Na początek było coś ze sportu czyli bieg w parach z przewiązanymi nogami. Najszybciej trasę od wejścia do szkoły do szkolnego płotu i z powrotem pokonała klasa Ia! Następne zadanie stanowiło owijanie wychowawców... papierem toaletowym! W tym przypadku również najlepsza okazała się klasa Ia, która najszybciej zrobiła papierową mumię z pani Kiljan. Ostatnią zabawę stanowił quizz ze znajomości faktów z życia nauczycieli („Ile dzieci ma pani Suchocka?”), z życia szkoły („Ilu anglistów uczy w naszej szkole?”), a nawet technicznych informacji na temat budynku szkolnego („Ile kamer zainstalowanych jest w szkole?”). Największą wiedzą tym razem wykazały się klasy Ic i Ib. Po tych atrakcjach przyszedł czas na gwóźdź wieczoru czyli wspólną dyskotekę. Uczniowie świetnie się bawili, a najwspanialsze było to, że bawili się wszyscy razem już bez względu na rocznik czy klasę. Pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona gimnazjalistów KZE!

s szkolyTradycyjnie 27 września  w dniu śmierci naszego patrona spotkaliśmy się wraz całą szkolną wspólnotą na uroczystej mszy św. sprawowanej przez Prymasa Seniora Kardynała Józefa Glempa. Podczas mszy św. dziękowaliśmy Panu Bogu za opiekę nad naszą szkołą i prosiliśmy o błogosławieństwo na dalszy czas. Ks. Prymas podkreślił, że nasza szkoła to miejsce, gdzie spotyka się ze sobą wiedza i wiara. Mamy pogłębiać swoją wiedzę, ale też kształtować wiarę, aby tak, jak w życiu ks. Piotra Skargi, wyrażała się czynami miłości.
Zadania te podjęli się realizować uczniowie klas pierwszych, z gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy podczas tej uroczystości złożyli ślubowanie. Od tej chwili stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.
Ważnym punktem uroczystości było rozpoczęcie projektu edukacyjnego z wychowania patriotycznego skierowanego do uczniów z kl.4 – 6 szkoły podstawowej  pt. „Mały patriota„. Po złożeniu okolicznościowego przyrzeczenia każdy z uczniów otrzymał odznakę „mały patriota” jako zewnętrzny wyraz podjęcia zobowiązań płynących z przynależności do takiej grupy. Projekt zakłada całoroczną pracą uczniów w zdobywaniu sprawności rozwijających poczucie patriotyzmu.
Na zakończenie uroczystości zostały wręczone nauczycielom: Akty nadania awansu zawodowego, nagrody Organu prowadzącego i Dyrektora szkoły. Dyplomami zostali też wyróżnieni uczniowie, którzy otrzymali stypendium naukowe za najlepsze wyniki w nauce osiągnięte w drugim semestrze roku szkolnego 2011/12.
W uroczystości udział wzięli: uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście.

sala gimnastyczna - projektZgodnie z planami dnia 3 lipca br. rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej. Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec kwietnia 2013 r. Sala zaprojektowana przez mgr inż. arch. Bolesława Niebudka będzie posiadała łączną powierzchnię 1200 m2 i wysokość 10,28 m. W części podziemnej będą znajdowały się dwie sale ćwiczeń po 135 m2, prysznice, toalety, szatnie, wentylatornia, pomieszczenia pomocnicze. Część nadziemna to sala gimnastyczna o powierzchni 513 m2. Czekamy z niecierpliwością na zakończenie inwestycji.
Prezentujemy zdjęcia ukazujące dotychczasowy przebieg budowy.

 

Od października nasza szkoła, a konkretnie klasa IIIb gimnazjum, z inicjatywy pani Kiljan, bierze udział w projekcie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” odbywającym się w kinie Muranów w Warszawie. Projekt polega na uczestnictwie, raz na miesiąc od października do czerwca, w seansach filmowych pod hasłem „Młodzi w obiektywie”. Obejmuje on projekcję 9 filmów rekomendowanych przez Gutek Polska, filmów niełatwych, poruszających, ambitnych.

4 pietro 4. piętro

01 października młodzież wraz z nauczycielem wzięła udział w pierwszym seansie, obejrzała hiszpański film Antonio Mercero „4. piętro”. Akcja filmu rozgrywa się na szpitalnym oddziale onkologicznym, gdzie umieszczeni są młodzi pacjenci chorujący na raka kości, często po amputacji kończyn. Miguel Angel, Izana i Dani mają po kilkanaście lat i walczą z ciężką chorobą najlepiej jak potrafią, spędzają wspólnie czas, z nadzieją mówią o przyszłości, nie wiedząc, ile życia im jeszcze zostało. Film nie jest jednak ciężkim moralitetem, czy też zwykłym wyciskaczem łez, sporo w nim pogodnego humoru, ale przede wszystkim ciepła, które noszą w sobie mali pacjenci.  Pomimo trudnego tematu przewodniego jakim jest walka z ciężką chorobą, a nawet ze śmiercią film jest pochwałą miłości do życia, niezwykle poruszającą, a wręcz wzruszającą historią młodych ludzi, którzy w obliczu tak wyjątkowych okoliczności, próbują wykorzystywać każdą chwilę, która jest im dana.  
Przed projekcją odbyła się pouczająca prelekcja wprowadzająca w tematykę filmu, poruszająca takie kwestie jak: wizerunek śmierci w współczesnym świecie młodych ludzi (w filmach, książkach, komiksach), starość, umieranie w naszych czasach, poważna choroba dziecka jako współczesne zjawisko społeczne etc.
Młodzież wyszła z sali kinowej wyraźnie poruszona, film zmusił do refleksji, wymiany opinii, wrażeń i zapewne pozostanie w pamięci na długo.

12 lat 12 lat i koniec

28 listopada uczniowie klasy IIIb wraz z panią Kiljan wzięli udział w kolejnej odsłonie projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” w kinie Muranów. Tym razem obejrzeliśmy film – dramat produkcji USA, z 2005, w reżyserii Michaela  Cuesta pod tytułem „12 lat i koniec”. Seans rozpoczął się jak zazwyczaj od prelekcji wprowadzającej w temat. Film podobnie jak poprzedni nie należał do kina łatwego i przyjemnego.  Fabułę filmu stanowiła historia o trójce 12-latków, całkowicie różniących się od siebie charakterem, acz tworzących zgraną paczkę najlepszych przyjaciół. Bohaterowie wchodzą właśnie w wiek dorastania i określania swojej tożsamości. Niespodziewanie w tym trudnym procesie przychodzi im zmierzyć się z traumatycznym wydarzeniem – tragiczną śmiercią brata jednego z nich. Wydarzenie to przyśpiesza proces dojrzewania i zmienia zupełnie ich życie... Historia o grupie nastolatków to opowieść o utracie niewinności, trudach dorastania, o cienkiej granicy pomiędzy światem nastolatków i dorosłych, a także o życiu, w którym rodzice bywają równie zagubieni jak dzieci.
Podobnie jak „4. piętro”, film „12 lat i koniec” wywołał spore poruszenie wśród młodzieży,  część oceniała go jako trudniejszy niż wcześniejszy, wszyscy byli pod dużym wrażeniem tematyki i niejednokrotnie zaskakującej fabuły filmu.

Billy Elliot Billy Elliot
11 grudnia młodzież z klasy IIIb wraz z panią Kiljan obejrzała w kinie Muranów kolejny film z projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” - komediodramat muzyczny pod tytułem „Billy Elliot”. Billy to wychowujący się bez matki, pochodzący z górniczej rodziny jedenastolatek. Jego dzieciństwo przypada na czas reform „Żelaznej Damy” czyli Margaret Thatcher znanej z masowego zamykania kopalń, stąd rodzina chłopca nie ma się najlepiej. Życie Billy'ego toczy się głównie między szkołą i zajęciami z boksu. Pewnego dnia, powodowany ciekawością chłopiec przyłącza się do odbywających się obok zajęć z baletu. Prowadząca nauczycielka odkrywa w nim niesamowity talent i postanawia pomóc chłopcu w rozwijaniu pasji. Na drodze stają im stereotypy i archetypy dotyczące męskości, konserwatywny ojciec pragnący wychować syna na "twardziela", problemy spotykające dziecko z biednej prowincji. Billy jednak nie zamierza zrezygnować z tańca, zostaje przyjęty do prestiżowej Królewskiej Szkoły Baletowej i realizuje swoją pasję.
Film „Billy Elliot” jest pokrzepiającą opowieścią o spełnianiu marzeń, jedną z tych, które dają wiarę w możliwość pokonania wszystkich przeszkód i wzbicia się wysoko dzięki talentowi i ciężkiej pracy. Jest wyjątkowo poruszającą, wręcz magiczną historią, ocenioną przez młodzież jako najlepszą obejrzaną do tej pory w ramach projektu, jest pozycją, której nie można przegapić!

kefas j goraDnia 9 października zespół muzyczny Kefas, razem z p. Basią Jurczyk, s. Dominiką, s. Kornelą i oczywiście z Księdzem Dyrektorem pojechał do Częstochowy aby zaśpiewać na mszy św. w Kaplicy na Jasnej Górze podczas pielgrzymki maturzystów z Archidiecezji Warszawskiej.
O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza Święta. Przed rozesłaniem nastąpiło Zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie, podczas którego Zosia Czaplińska z pierwszej klasy wspaniale zagrała na skrzypcach „Ave Maria”. Po mszy św. poszliśmy zjeść coś ciepłego, a potem (ok. godz. 15.00) udaliśmy się do Muzeum monet i medali Jana Pawła II. Ok. 16.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Ten dzień dostarczył nam wszystkim wspaniałych przeżyć – zwłaszcza duchowych. Było cudownie śpiewać w Kaplicy Jasnogórskiej. Spisaliśmy się dobrze, a za naszą ciężką pracę zostaliśmy nagrodzeni. Będziemy ponownie śpiewać za rok.

Paulina Markowska  Kl. IIIc

k przedmiotoweOd 10 października do 30 października 2012 odbywały się w naszym gimnazjum szkolne etapy przedmiotowych konkursów kuratoryjnych. Uczniowie próbowali swoich sił we wszystkich przedmiotach konkursowych. Największym zainteresowaniem gimnazjalistów cieszyły się konkursy odpowiednio z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki. Wszystkim biorącym udział dziękujemy, natomiast tym, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie w następnym etapie.
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Język niemiecki

 1. Alexander Cieśla IIIa - 39p / 98%

Fizyka

 1. Jakub Grabowski IIa - 19p /95%
 2. Wojciech Odachowski IIIa - 17p /85%

Język angielski

 1. Agnieszka Strutyńska     IIIb - 39p / 98%
 2. Alicja Mazek IIIb - 38p / 95%
 3. Franciszek Jastrzębski IIIa - 36p / 90%
 4. Zuzanna Telega IIIb -  35p / 88%
 5. Anna Traczyk IIIb - 35p / 88%
 6. Zuzanna Bilska IIIa - 34p / 85%
 7. Julia Lesińska IIIb - 34p / 85%
 8. Piotr Pacholski IIIb - 34p / 85%

Historia

 1. Hubert Taładaj IIIb - 44p / 94%
 2. Jakub Obuchowski IIIa - 40p / 85%

Język polski

 1. Maria Malińska-Niemiatowska IIIa - 36p / 90%
 2. Marta Zaworska IIIa - 34p / 85%

Biologia

 1. Magdalena Welik IIIb - 34p / 85%
 2. Maciej Romanowski IIIb - 34p / 85%

niepokalanow12 października 2012 r., w piątek, wszystkie klasy pierwsze gimnazjum udały się pociągiem wraz z wychowawcami oraz s. Dominiką i s. Anetą na pielgrzymkę do Niepokalanowa. Na początek obejrzeliśmy Misterium Męki Pańskiej, następnie udaliśmy się do bazyliki na spotkanie z ojcem Franciszkaninem, który opowiadał nam o historii Niepokalanowa, bazylice, życiu św. Maksymiliana Kolbe. Mieliśmy okazję ucałować relikwie św. Maksymiliana oraz każdy z nas otrzymał pamiątkowy medalik. Po spotkaniu wzięliśmy udział w Mszy Świętej koncelebrowanej między innymi przez Księdza Dyrektora, w trakcie której modliliśmy się za uczniów naszej szkoły. Po Mszy Świętej zwiedziliśmy muzeum poświęcone życiu św. Maksymiliana Kolbe, które wielu uczniów zwiedzało z wielkim zainteresowaniem. Następnie udaliśmy się na obiad, po którym przeszliśmy do starej kaplicy, najstarszego budynku w klasztorze, budowanego jeszcze przez św. Maksymiliana i jego braci, s. Dominika opowiedziała nam o jego historii, odmówiliśmy modlitwę. Opuszczaliśmy klasztor w promieniach słońca, po pamiątkowym zdjęciu przed bazyliką, udaliśmy się na dworzec kolejowy, w drogę powrotną do Warszawy.

kombatantDnia 19 października 2012 r. uczniowie pierwszych klas gimnazjum wzięli udział w niecodziennym spotkaniu, gościem młodzieży był płk dr Eugen Muszyński. W trakcie dwugodzinnego spotkania, Pan pułkownik opowiedział swój barwny, a zarazem tragiczny życiorys, począwszy od najmłodszych lat, gdy mając sześć lat został osierocony (jego rodzice zginęli z rąk Gestapo), poprzez okres pobytu w ośrodku germanizacji dzieci w Lebensborn, a następnie, z powodu stawianego tamże oporu, w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Dalsze losy pana pułkownika związane były z Warszawą i Powstaniem Warszawskim 1944r, gdzie dziewięcioletni wówczas Eugen (pseudonim „Żuk”) był łącznikiem AK, odznaczonym następnie Krzyżem Walecznych za zniszczenie niemieckiego czołgu. W końcowej fazie Powstania został on żołnierzem I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Po wojnie trafił pod opiekę porucznika, który miał być odpowiedzialny za jego wykształcenie, jednakże porucznik został aresztowany przez UB, a Eugen trafił na ponad dwa lata do polskich więzień, gdzie był torturowany. Odzyskał wolność za sprawą żołnierza radzieckiego, po czym ukończył szkołę podstawową i średnią oraz studia z zakresu psychiatrii, w tejże dziedzinie uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Następnie przez wiele lat zajmował się problemem uzależnień wśród młodzieży. Obecnie pan pułkownik podróżuje po kraju, opowiadając młodym pokoleniom swą historię życia.

11 listW piątek, 9 listopada w Publicznym Gimnazjum im. ks. P. Skargi odbył się uroczysty apel z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowany został przez klasę II a pod kierunkiem p. Beaty Manitius i p. Barbary Jurczyk. Recytowano wiersze, śpiewano polskie pieśni patriotyczne. Na zakończenie apelu całe gimnazjum uroczyście odśpiewało Rotę.

 

 

park kW połowie listopada gościliśmy w naszej szkole pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, którzy w klasach pierwszych gimnazjum prowadzili zajęcia dotyczące walorów krajobrazowych tego parku, jak również jego flory i fauny. Uczniowie mieli również możliwość utrwalenia wielu zagadnień związanych z formami ochrony przyrody w Polsce.

 

 

zachetaDnia 16 listopada 2012 r. klasa Ia, wraz z wychowawczynią p.Anną Kiljan, odwiedziła Narodową Galerię Sztuki „Zachęta”. Młodzież wzięła udział w warsztatach poświęconych sztuce konceptualnej i jej pojęciom.
Po krótkim wstępie pani przewodnik wprowadzającym w temat wystawy „Nieprzekupne oko. Galeria Akumulatory 2, 1972 - 1990”, uczniowie podzielili się na pięć grup. Każda z nich otrzymała zadanie, polegające na przeczytaniu informacji odnośnie wybranego nurtu lub pojęcia w sztuce, przeanalizowaniu dzieł sztuki, które ów nurt lub pojęcie reprezentują oraz odpowiedzeniu na pytania z zagadnieniem związane. Rezultatem tych działań miała być prezentacja wybranego tematu koleżankom i kolegom, w sposób możliwie ciekawy, atrakcyjny. Stąd jedna grupa omawiała nurt zwany „Sztuką ziemi” zapraszając pozostałych do obejrzenia dzieła „Kamienne koło” Richarda Long'a czyli ułożonego na deskach galerii dużego koła złożonego z kamieni. Inna grupa prezentowała kierunek artystyczny zwany „Sztuką poczty”, określający działania artystyczne polegające na przesyłaniu dzieł sztuki drogą pocztową, wraz z jej głównym dziełem czyli „O interpretacji” Andrzeja Partuma. Kolejna przedstawiała „Poezję konkretną” czyli kierunek łączący elementy sztuk wizualnych i poezji wraz z dziełem „Alfabet” Emmett'a Williams'a. Kolejne dwie grupy odnosiły się natomiast do pojęć związanych ze sztuką takich jak: instalacja, ready-mades, performans i happening, omawiając je interesująco na przykładzie analizy dzieł sztuki. Wszystkie grupy prezentowały swoje tematy interesująco, zadawały pytania słuchającym, skłaniały do refleksji, dyskusji.  
Młodzież opuszczała galerię w przekonaniu, iż choć rozumieć sztukę to... niełatwa sztuka :), ale poznawanie jej w sposób nietypowy, aktywny, angażujący stanowi najlepszą ku temu drogę.

tenis 2We wtorek dn. 27.11.2012 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w mistrzostwach dzielnicy Wola w tenisie stołowym. Droga na szczyt nie była łatwa, po ciężkiej walce udało się uzyskać I MIEJSCE!
Tym samym otworzyła się przed nami droga do rozgrywek międzydzielnicowych -  WOM (Warszawska Olimpiada Młodzieży). Wielkie gratulacje dla naszych Reprezentantów.
Zachęcamy zainteresowanych uczniów tą dyscypliną o zaczerpnięcie informacji u nauczycieli o zajęciach dodatkowych.

Konkurs fotograficzny

Rozwiązanie Konkursu

Polska i świat w obiektywieKategorie:
 1. Słońce, woda i wiatr!
 2. Różnorodność krajobrazów
 3. Piekno architektury
 4. Miejsca świete w Polsce i na świecie
 5. Najzabawniejsze zdjęcie z wakacji
Po raz kolejny w naszej szkole odbył się konkurs fotograficzny, który z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. W październiku i listopadzie na korytarzu szkoły można było oglądać galerię zdjęć zgłoszonych do konkursu.
W tym roku zwycięzcami okazali się:
 
Nagroda główna – Michał Nowak

 • Kategoria: Piękno architektury
  Wyróżnienie: Zuzanna Telega za zdjęcie „Oko Londynu”
 • Kategoria: Różnorodność krajobrazów
  I miejsce: Jan Rychlewski za zdjęcie ”Lądujemy”
  Wyróżnienie: Agnieszka Zamojska za zdjęcie „Dziewczynka wśród zbóż”
 • Kategoria: Słońce, woda i wiatr”
  I miejsce: Adam Czerski za zdjęcie: „Górska lampa”
  Wyróżnienie: Dominika Kowalczyk za zdjęcie: „Mazurski zachód słońca”
 • Kategoria: Miejsca święte w Polsce i na świecie
  Wyróżnienie: Marcin Tratkiewicz za zdjęcie :”Przydrożna kapliczka”
 • Kategoria: Najzabawniejsze zdjęcie z wakacji
  I miejsce: Joanna Lisiowska za zdjęcie: „Indiański barometr”
  Wyróżnienie: Mateusz Kurkowski za zdjęcie ” Na trampolinie”

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !
Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie!

Dnia 28 listopada 2012 r. odbyła się w naszej szkole dyskoteka Andrzejkowa dla gimnazjalistów. Młodzież, w towarzystwie opiekunów, bawiła się od godziny 18.00 do 20.15. Tym razem DJ'kami były uczennice klasy IIIc, które przez ponad dwie godziny umiejętnie przygrywały wszystkim do tańca. Przybyła na dyskotekę młodzież wspaniale się bawiła, co znaczące, uczniowie różnych klas bawili się wspólnie. Nawet grono pedagogiczne nie podpierało ścian :). Choć nie było tłumów, parkiet był pełny, najbardziej zapaleni amatorzy dyskotek naszej szkoły mogli się wytańczyć. Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy już na następne, tym razem karnawałowe, szaleństwa na parkiecie!

buntownikW tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłych latach, odbywają się w naszej szkole dla uczniów gimnazjum Wieczorki Filmowe. Idea jest prosta: co kilka tygodni spotykamy się, aby obejrzeć ciekawy, wartościowy film znanego reżysera i o nim podyskutować.
Listopadowy Wieczorek Filmowy był pierwszym w tym roku szkolnym 2012/2013, (spotkanie październikowe nie odbyło się z powodu choroby opiekuna kółka p. Anny Kiljan).
W piątek 30 listopada o godz. 19.00 chętni gimnazjaliści wraz z nauczycielem zebrali się, aby obejrzeć nagrodzony wieloma nagrodami (m.in. 2 Oscary, Złotego Globa) film „Buntownik z wyboru”.
„Buntownik z wyboru” to dramat obyczajowy produkcji USA, w reżyserii Gus Van Santa, na podstawie scenariusza Bena Afflecka i Matta Damona. Film opowiada historię Willa (Matt Damon), szarego 20-latka z ubogiej dzielnicy, pracującego na uniwersytecie jako woźny, będącego jednocześnie absolutnym geniuszem we wszystkich przedmiotach ścisłych i humanistycznych. Odkrycie jego talentu matematycznego przez profesora Gerald Lambeau (Stellan Skarsgard) i wspólna praca nad jego rozwijaniem, daje Willowi okazję do znalezienia   fantastycznej posady. Jednakże chłopak jest ciągle bardzo zagubionym, skrzywdzonym  w dzieciństwie młodym człowiekiem i to, czego potrzebuje najbardziej to zrozumienie i wsparcie, zaczyna więc terapię z Sean Maguirem (Robin Williams), przyjacielem Lambeau ze studiów, który dzięki swojemu podejściu do pacjentów, zyskuje zaufanie Will. Rozwijanie talentu, znajomość z Maguirem, wsparcie przyjaciół oraz poznanie dziewczyny zmusza Willa do przewartościowania swojego życia, do wyjścia mu odważnie naprzeciw.

roratyW niedzielę, 2 grudnia, rozpoczyna się w Kościele nowy okres liturgiczny – Adwent. Z radością i refleksją będziemy przygotowywać się do Świąt Bożego narodzenia, ale nade wszystko do spotkania z Jezusem Zbawicielem.
W tym roku jest to szczególny czas, gdyż przeżywać go będziemy w  Roku Wiary. Kościół podarował go wszystkim wierzącym,  wszystkim ludziom dobrej woli  w konkretnym celu. Czytamy w Liście Papieża „ Porta fidei”: „Rok Wiary chce przyczynić się do nawrócenia na nowo do Pana Jezusa i odkrycia wiary, aby wszyscy członkowie Kościoła stali się wiarygodnymi i radosnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana w dzisiejszym świecie, potrafiącymi wskazać tak licznym osobom poszukującym 'bramę wiary'. Ta 'brama' otwiera człowiekowi oczy na Jezusa Chrystusa, który jest z nami «przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). On pokazuje nam, że «sztuki życia» uczy się «w mocnych relacjach z Nim»[13].  
Wszystkich, którzy pragną uczyć się lub pogłębiać swoją relację z Panem Jezusem zapraszamy do wspólnego przemierzania drogami wiary. Towarzyszyć nam będzie Maryja,  „ pierwowzór Kościoła”, która  łączy w sobie w pewien sposób  i odzwierciedla  najważniejsze treści wiary” [19].
W naszej wspólnocie szkolnej będą nas  także prowadzić  drogami wiary świadkowie wiary, ci, którzy w swoim życiu doświadczyli obecności Pana Jezusa i tą obecnością dzielili się z innymi.

 • Prawda wiary, która będziemy zgłębiać przez okres Adwentu, to: „Wierzę w Boga, który kocha".
 • Przez kolejne tygodnie będziemy podawać fragment tekstu biblijnego jako propozycję do osobistego rozważania.
 • Patronem każdego adwentowego tygodnia będzie świadek wiary.

Relacje z Panem Jezusem będziemy pogłębiać na Mszach świętych zwanych Roratami.
„Szkolne roraty” będziemy odprawiali we wtorki i czwartki o godz.6.30 w naszym kościele przy szkole. Zapraszamy wszystkich uczniów, ich Rodziców, rodziny i wszystkich do uczestnictwa w Roratach. Ministranci i członkowie zespołu muzycznego prosimy o posługę w czasie mszy św.
Po mszy św. jak zwykle zapraszamy na wspólne śniadanie!!!

Warszawa, 10.12.2012 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

zbliżający się koniec roku 2012 skłania nas do podsumowań dotyczących działań podejmowanych przez społeczność naszej szkoły i wydarzeń, w jakich braliśmy udział w trakcie ostatnich miesięcy.

Rozpoczynający się nowy rok szkolny był dla nas początkiem wielu wyzwań. Do społeczności szkolnej dołączyli nowi uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.  Gimnazjaliści mieli okazję lepiej się poznać podczas wyjazdu integracyjnego, który w tym roku odbył się na Mazurach. Wrzesień był miesiącem wdrażania nowego systemu informatycznego, wprowadzenia tabletów jako alternatywy dla standardowych dzienników papierowych, a także zupełnie nowej formy dziennika elektronicznego.

Jeszcze w trakcie wakacji, tuż po zakończeniu ubiegłego roku szkolnego, ruszyła budowa sali sportowej. Zakończenie budowy przewidziane jest na koniec kwietnia 2013 r. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na zakończenie inwestycji.

W naszej szkole prężnie działają Samorządy Uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum, które odpowiadają za organizację różnych imprez społeczno – kulturalnych. I tak w tym roku odbyły się m.in. otrzęsiny uczniów klas pierwszych gimnazjum, a także dyskoteka andrzejkowa. Na bieżąco zmieniane są również dekoracje i gazetki tematyczne na korytarzach. Organizowane są  zbiórki charytatywne różnego typu. Ponadto, rozumiejąc potrzebę pogłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów naszych podopiecznych, nauczyciele i wychowawcy starają się organizować zajęcia edukacyjne poza murami szkoły, tak by były one atrakcyjne, a co za tym idzie dobrze przyswajalne przez dzieci i młodzież.

Trwający Rok Księdza Piotra Skargi uczciliśmy licznymi przedsięwzięciami i projektami, mającymi na celu upamiętnienie patrona naszej szkoły i przybliżenie jego sylwetki zarówno naszym uczniom, jak i szerszemu kręgu młodzieży. 18 września odbyła się sesja naukowa, zatytułowana „Aktualność ks. Piotra Skargi dziś”, zorganizowana przez naszą szkołę, w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wzięło w niej udział ponad trzysta osób, w tym reprezentanci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego. Prowadzone podczas sesji wykłady przybliżyły młodzieży zarówno osobę ks. Skargi, jak również jego poglądy i idee, nadając im jednocześnie wymiar uniwersalny i ponadczasowy. Uzmysłowiono tym samym, jak aktualne pozostają do dziś nauki naszego patrona. Wśród referentów znaleźli się: prof. Eugenia Potulicka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której wypowiedź traktowała o neoliberalizmie w edukacji;    prof. Krzysztof Koehler  z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podejmujący zagadnienie patriotyzmu ks. Piotra Skargi, z kolei ks. dr Pawła Szpyrka ukazał Piotra Skargę jako prekursora wolontariatu w Polsce. Na koniec głos zabrał Mazowiecki Kurator Oświaty mgr inż. Karol Semik. Prelegenci podkreślili wyjątkowość osoby naszego patrona, który potrafił łączyć w swoim życiu umiłowanie Boga, Ojczyzny i bliźniego.

Tuż po zakończeniu sesji naukowej, uroczystości przeniosły się na teren szkoły. Na placu, przy kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika, został odsłonięty pomnik upamiętniający postać ks. Piotra Skargi. Uroczystości przewodniczył Arcybiskup Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz. Świętowanie rozpoczęliśmy od programu poetycko – muzycznego w wykonaniu uczniów gimnazjum zaprezentowanego w murach kościoła. Następnie, krocząc w orszaku, udano się pod osłonięty flagą narodową pomnik, gdzie przy dźwiękach trąbki dokonano aktu poświęcenia .

27 września spotkaliśmy się wraz ze szkolną wspólnotą, na uroczystej mszy św. sprawowanej przez Prymasa Seniora Kardynała Józefa Glempa. W trakcie obchodów uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, złożyli uroczyste ślubowanie. Ważnym punktem uroczystości było także zainaugurowanie projektu edukacyjnego, dotyczącego wychowania patriotycznego, skierowanego do uczniów z kl. 4 – 6 szkoły podstawowej. Projekt „Mały Patriota” powstał z inicjatywy p. Katarzyny Kaczyńskiej uczącej w naszej szkole historii. Po złożeniu przysięgi, dzieci zostały uhonorowane specjalną odznaką, która ma im przypominać o ciągłym rozwijaniu w sobie ducha patriotyzmu i pamięci o ważnych dla naszej Ojczyzny wydarzeniach. Na zakończenie uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody uznania dla przedstawicieli Grona Pedagogicznego  i Samorządu Uczniowskiego.

W ramach upamiętniania działalności patrona naszej szkoły, delegacja nauczycieli i uczniów udała się do Pułtuska, aby uczestniczyć w tamtejszych obchodach roku ks. Piotra Skargi. Po mszy św. w Bazylice Kolegiackiej, poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową ks. Skargi w kościele św. Piotra i Pawła, a potem dumnie nas reprezentował podczas programu artystycznego prezentowanego w murach Akademii Humanistycznej.

Październik okazał się dla nas nie mniej pracowity, niż wrzesień. W owym miesiącu odbyły się liczne konkursy przedmiotowe organizowane przez  Kuratorium Oświaty w Warszawie, skierowane do uczniów II i III etapu edukacyjnego. Nasi uczniowie chętnie podjęli wyzwanie wzięcia udziału w tych niezwykle trudnych zmaganiach, co zaowocowało przejściem kilku uczniów do kolejnego etapu.
W tym okresie młodzież brała udział także w wielu innych konkursach i turniejach, organizowanych zarówno przez naszą szkołę, jak i inne placówki oświatowe i wychowawcze, w tym m. in. w  Jubileuszowym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej „Usłysz Panie moje słowa” organizowanego przez nas dla uczczenia pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II. Ukoronowaniem tej wyjątkowej edycji konkursu, była gala w Galerii Porczyńskich.

Wzięcie udziału w konkursach przedmiotowych, powtórzenie wymaganego materiału, bez wątpienia pomogło naszym wychowankom w przygotowaniach do napisania próbnych egzaminów gimnazjalnych, które przeprowadzano w listopadzie. Natomiast uczniowie klasy VI napisali swój próbny egzamin na początku grudnia.

Tradycyjnie uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Edukacji Narodowej i Święta Odzyskania Niepodległości. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej klasy pierwsze gimnazjum wzięły udział  w pielgrzymce do Niepokalanowa. Wszyscy natomiast świętowaliśmy i upamiętnialiśmy te ważne wydarzenia, przygotowując uroczyste apele. Przed naszymi recytatorami i aktorami kolejne wyzwania, bowiem już wkrótce, podczas spotkań opłatkowych organizowanych przez szkołę 5. stycznia dla szkoły podstawowej, a 13. stycznia dla gimnazjum, będą wystawiali Jasełka, na które już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.

W niedzielę 2 grudnia rozpoczął się w Kościele nowy okres liturgiczny – Adwent. Z radością rozpoczęliśmy oczekiwanie na nadejście Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy i zachęcamy jednocześnie do współudziału  w Roratach, które w tym roku odprawiane będą we wtorki i w czwartki o godz. 6:30 w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Adwentowy dzień skupienia i wigilie klasowe dla uczniów i wychowawców odbędą się 21 grudnia. Natomiast wychowanków świetlicy szkolnej zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnym, świątecznym poczęstunku we środę 19 grudnia, podczas którego uczniowie klas 0 – 1 szkoły podstawowej odegrają Jasełka.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do dzielenia z nami sukcesów i wzniosłych dla naszej społeczności momentów. Współdziałając jesteśmy w stanie zapewnić naszym pociechom należyte wykształcenie, ale także zadbać o ich rozwój emocjonalny i duchowy.

Dyrekcja  i Grono Pedagogiczne

wom W środę dnia 12.12.2012 r. reprezentacja tenisa stołowego naszej szkoły wzięła udział w kolejnym etapie WOM (Warszawska Olimpiada Młodzieży). Przypomnijmy, że dwa tygodnie wcześniej nasi reprezentanci zdobyli mistrzostwo dzielnicy Wola. Kolejnym etapem były rozgrywki grupowe oraz ćwierćfinały, rozegraliśmy cztery mecze, z następującymi dzielnicami; Praga Płd., Wawer, Białołęka i Wesoła – wszystkie wygraliśmy! Uznajemy to za wielkie osiągnięcie Naszych Wychowanków! Tym sposobem znaleźliśmy się w pierwszej ósemce warszawskich Gimnazjów. Jutro (czwartek 13.12.2012 r.) czeka nas kolejny etap mistrzostw, w pełni skoncentrowani z pozytywnym nastawieniem wyruszamy na dalszy podbój Warszawy. Trzymajcie kciuki!

k kaczynskaJak mnie kształtowała historia… słów kilka o nauczycielce historii w naszej szkole,  Katarzynie Kaczyńskiej

 

 

zolkwiaPodobnie jak w latach ubiegłych chcemy i na tegoroczne Boże Narodzenie pomóc mieszkańcom rzymskokatolickiej par. św. Wawrzyńca w Żółkwi na Ukrainie . Parafia w której większość stanowią Polacy boryka się z wieloma trudnościami. Mieszkańcom brakuje środków na codzienne potrzeby. Ks. Proboszcz chciałby na święta obdarować szczególnie dzieci i młodzież. Zbieramy więc rzeczy dla nich: przybory szkolne, słodycze, ale również żywność czy środki czystości.
Zebrane dary zostaną przekazane 17 grudnia.

d francuski8 grudnia 2012 odbyła się w naszej szkole druga edycja „La Journée Française” czyli Dnia Francuskiego. Podobnie jak w roku ubiegłym, impreza była zwieńczeniem pracy grupy uczniów z klas II-gich gimnazjum nad projektem „Język francuski w polskiej codzienności” realizowanego pod okiem Pani Anny Kiljan. W ramach projektu uczniowie badali zakres występowania francuskich nazw, wyrazów, wyrażeń w języku polskim. Wyodrębnili obszary, w których pojawia się ich najwięcej: od reklam telewizyjno – radiowych oraz gazetowych, przez nazwy sklepów i marek samochodów po wyrażenia na przykład „chapeau bas” czy „tête-à-tête”, których znajomość jest przydatna w rozumieniu dyskusji, tekstów kultury, a poprawne używanie świadczy o erudycji mówiącego.
Rezultaty swojej 6 - tygodniowej pracy uczniowie zaprezentowali całej szkole. Na tablicach  przygotowali obrazujące temat materiały: reklamy gazetowe, zdjęcia francuskich sklepów, plakaty z wyrażeniami. Uczniowie szkoły podstawowej zaproszeni zostali do zabawy językowej związanej z francuskimi markami samochodów, a gimnazjaliści do łamigłówki poświęconej francuskim wyrażeniom obecnym w języku polskim. Każdemu chętnemu malowano na policzkach francuską flagę, wszystkich częstowano popularnymi w Polsce francuskimi ciasteczkami „Petit beurre” :). Zwycięzcy zabaw otrzymali nagrody ufundowane przez Instytut Francuski w Warszawie, któremu bardzo dziękujemy!
Tak jak w zeszłym roku było interesująco, smacznie, z nutka dydaktyki :)

tenis finalDobiegły końca zmagania naszej drużyny tenisa stołowego w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Po paśmie zwycięstw dotarliśmy na szczyty warszawskich mistrzostw szkolnych. Ostatecznie uplasowaliśmy się na czwartej pozycji. Jedynie zawodnicy sportowych klubów mogą pochwalić się pokonaniem naszych uczniów! Godnie reprezentując Naszą Szkołę z podniesioną głową kończymy wojaże na zawodach. Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim którzy wnieśli choć najmniejszy wkład w sukcesy Naszej Szkoły!

d skupienia21 grudnia 2012, ostatni dzień przez Świętami Bożego Narodzenia, był w naszej szkole Adwentowym Dniem Skupienia dla uczniów. Wszystkie klasy zarówno ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum wzięły udział w naukach rekolekcyjnych prowadzonych przez Ojców Kapucynów, następnie cała szkoła uczestniczyła we Mszy Świętej. Po mszy odbyły się spotkania opłatkowe w klasach. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami składali sobie życzenia łamiąc się opłatkiem, śpiewali kolędy oraz wspólnie spożywali przyniesione potrawy. Atmosfera była podniosła, świąteczna. Po spotkaniu z klasami nauczyciele udali się na spotkanie opłatkowe dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników szkoły, by podziękować sobie za cały rok pracy oraz życzyć Wesołych Świąt i wielu łask Bożych w nadchodzącym roku 2013.

orszakW niedzielę 06.01.2013 odbyła się w Warszawie, już po raz piaty, wielka uroczystość. O godzinie 12.00 z Placu Zamkowego wyruszył Orszak Trzech Króli, by przemaszerować następnie w kierunku Placu Piłsudskiego, gdzie przy stajence nastąpiło uroczyste pokłonienie się Dzieciątku i Świętej Rodzinie.

Nasza szkoła na Orszaku: podstawowa, gimnazjum

Już po raz trzeci nasza szkoła wzięła czynny udział w tym przedsięwzięciu. W tegorocznym  orszaku byliśmy najliczniejszą ze wszystkich szkół. Nasi uczniowie ze szkoły podstawowej 0-6, gimnazjum, nauczyciele oraz rodzice byli bardzo zaangażowani w uroczystości, od organizacji całego przedsięwzięcia (przygotowanie strojów, mansjonu etc.) po udział w nim jako występujący (jednym z Trzech Króli – Baltazarem był tata naszych uczennic) albo jako pomoc techniczna (wolontariusze przy kolportowaniu materiałów itp.).

Jeśli chodzi o naszych gimnazjalistów, w tegorocznym orszaku uczestniczyło aż 181 uczniów oraz 7 opiekunów. Pełnili oni różnorakie funkcje, część grała role Darowych (szli oni wraz z orszakiem niebieskim niosąc dary dla króla), Giermków (rozdawali naklejki dzieciom), Aniołów (rozdawali naklejki dzieciom, również wewnątrz orszaków). 15 osobowa grupa zajmowała się wydawaniem kolportowanych materiałów (koron, śpiewników oraz naklejek), a najliczniejsza grupa 143 wolontariuszy rozdawała te materiały licznie przybyłym na orszak Warszawiakom. Warto wspomnieć, iż w tegorocznych uroczystościach wzięło udział ok. 50 000 osób!  Nasza młodzież wraz z nauczycielami od godziny 10.30 do zakończenia uroczystości sumiennie i z pełnym zaangażowaniem wykonywała swoje zadanie. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż nie było ono łatwe. W porównaniu z rokiem ubiegłym ilość koron i śpiewników była dwukrotnie wyższa, dodatkowo były również naklejki. Wolontariusze mieli zatem do rozdania łącznie 30 000 śpiewników, 50 000 koron oraz 72 000 naklejek. Niska temperatura utrudniała dodatkowo kolportaż, nie dając zapomnieć jaka jest aktualnie pora roku. Zważywszy na to, iż wszystkie wspomniane materiały zostały wydane, następnie rozdane, a także, że nasi gimnazjaliści dobrze odgrywali swoje orszakowe role, mamy prawo uznać, iż młodzież naszego gimnazjum bardzo dobrze wywiązała się z powierzonych im zadań.
W podziękowaniu za udział i zaangażowanie naszej szkoły w Orszak Trzech Króli 2013, organizatorzy złożyli na ręce Księdza Dyrektora specjalny dyplom. Ksiądz Dyrektor na poniedziałkowej porannej modlitwie przekazał następnie podziękowania wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tej uroczystości jako wolontariusze, ich rodzicom, nauczycielom za opiekę nad uczniami. Osobiście podziękował również Panu Michałowi Kucwajowi, nauczycielowi wychowania fizycznego, który w sposób skrupulatny, profesjonalny zorganizował i koordynował pracę wolontariuszy i ich opiekunów.

konkurs kW poniedziałek 07.01.2013 r. w naszej szkole, został rozstrzygnięty międzyklasowy konkurs na „Najładniejszą dekorację świąteczną” sal lekcyjnych. Konkurs, zorganizowany przez samorząd szkolny i jego opiekunów, ogłoszono przed Świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie klasy szkoły podstawowej IV - VI oraz gimnazjum wzięły w nim udział. Uczniowie mieli za zadanie udekorować swoją salę lekcyjną w sposób zgodny z tematem, a zarazem pomysłowy, warunkiem przystąpienia do konkursu było posiadanie wśród dekoracji świątecznych Szopki Bożonarodzeniowej.
Rozstrzygnięciem konkursu zajęła się specjalna komisja w składzie: Pani Barbara Jurczyk oraz Pani Anna Kiljan (opiekun samorządu gimnazjum). Nauczycielki oceniały dekoracje uwzględniając obecność szopki oraz zgodność z tematem, pomysłowość i wykonanie na skali od 1 do 6. Wśród klas szkoły podstawowej nie przyznano nagród, gdyż dekoracje nie były imponujące. Klasy gimnazjum zaskoczyły natomiast urokiem i starannością wykonania swoich dekoracji. Ocena i wybór był niezmiernie trudny. Ostatecznie zwycięzcą okazała się klasa IIIc, drugie miejsce zajęła klasa IIIa, a trzecie klasa Ib. Wszystkie nagrodzone klasy dostały dyplomy gratulacyjne, a zwycięzcy dodatkowo słodkości.

jaselkaW niedzielę 13 stycznia uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli wraz ze swoimi rodzicami w spotkaniu opłatkowym. Po odprawionej przez Księdza Dyrektora Sylwestra Jeża Eucharystii (homilia skoncentrowana była na Uroczystości Chrztu Pańskiego), odbył się spektakl w wykonaniu uczniów klas drugich, którzy pod kierunkiem Pani Barbary Jurczyk śpiewali kolędy, a przygotowani przez Panią Barbarę Tombarkiewicz i s. Anetę Koziel, odegrali jasełka związane z postacią ks. Piotra Skargi, patrona naszej szkoły. Następnie wszyscy mieli okazję, by podzielić się opłatkiem z rodzicami, nauczycielami i uczniami gimnazjum.

poeciWiersze naszych gimnazjalistów, Zuzanny Bilskiej z klasy IIIa i Huberta Taładaja z klasy IIIb, zostały wyróżnione w IV-ej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Odkrywamy talenty przyszłości", odbywającego się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu były słowa Janusza Korczaka: "Życie jest podróżą, podczas której rozkwitają nasze marzenia". W tym roku do konkursu zgłosiło się ... ponad 900-set uczestników, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całego kraju. W trakcie uroczystej gali, która odbyła się siedzibie Art-Bemu przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie, wiersze laureatów odczytali znani aktorzy warszawskich scen: p. Karolina Nowakowska, p. Kalina Pawlukiewicz, p. Stanisław Górka i p. Marcin Janos - Krawczyk. W trakcie prezentacji najlepszych prac, zostały przywołane - jakże trafne - słowa Mikołaja Gogola o tym, że poezja "jest spowiedzią duszy, a nie wytworem (ludzkiej) myśli".

W związku z obchodzonym w Kościele Rokiem Wiary, ogłoszony został w naszym gimnazjum konkurs literacki. Miejsca trzecie zajęły siostry Śmierzyńskie – Weronika i Dominika z klasy Ic. Miejsce drugie zdobyli Weronika Rytter oraz Szymon Nowosielski z IIb.
Pierwszego miejsca gratulujemy Paulinie Markowskiej z klasy III c. Zachęcamy wszystkich do przeczytania opowiadania, które napisała.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

koncertDnia 26.02 o godzinie 10.00 odbył się w kościele przy naszej szkole wyjątkowy koncert. Gościliśmy bowiem Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, dokładnie kwintet dęty drewniany czyli muzyków grających na: flecie poprzecznym, oboju, waltorni, fagocie oraz klarnecie, a także solistów. Koncert odbył się z okazji przeżywanej w tym roku 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, miał na celu wzniecenie ducha patriotyzmu w sercach młodych Polaków. Muzycy grali utwory patriotyczne, soliści śpiewali patriotyczne pieśni. Gimnazjaliści mogli usłyszeć w ich wykonaniu między innymi: „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Przybyli ułani”, „My, pierwsza brygada”. W koncercie uczestniczyła młodzież naszego gimnazjum oraz klasa VI szkoły podstawowej. Koncert, niezwykle poruszający, był ciekawą lekcją historii.

zolnierze1 marca uczniowie gimnazjum brali udział w prezentacji podsumowującej projekt edukacyjny klas II - "Żołnierze wyklęci - zapomniani bohaterowie". Tego dnia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.
Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną  i włączenie połowy jej terytorium do ZSRS sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150 - 200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął w walce w październiku 1963 roku.
Uczniowie naszego gimnazjum przybliżyli nam sylwetki kilki z pośród wielu bohaterskich Polaków. Mogliśmy bliżej poznać losy między innymi rotmistrza Pileckiego, gen. Emila Fieldorfa "Nila", sanitariuszki Danuty Siedzikównej "Inki", czy majora Szędzielarza - Łupaszki.

im kardynala

 

 

 

 

 

 

8 marcaDzień 8 marca był w naszej szkole dniem wyjątkowym. Z okazji Dnia Kobiet Pani Dyrektor oraz wszystkie Panie Nauczycielki otrzymały kwiaty, wszystkie uczennice dostały słodkości. Całość uświetnił, jak co roku, występ naszego szkolnego talentu wokalnego – Kuby Stolarskiego z IIIa, który zaśpiewał piosenkę Marka Grechuty „Będziesz moją panią” dedykując ją wszystkim wspaniałym kobietom w naszej szkole.

 

Dnia 8 marca klasy Ia, IIa, IIb, IIc gimnazjum uczestniczyły w koncercie poświęconym 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Koncert odbył się w Galerii Porczyńskich. Miał na celu wzbudzenie ducha patriotyzmu poprzez wspomnienie wydarzeń oraz postaci historycznych związanych z Powstaniem Styczniowym. Program koncertu stanowił występ pary artystów: pianisty oraz śpiewaczki, w zadumę wprowadzała uczestników muzyka Fryderyka Chopina oraz pieśni patriotyczne w ich wykonaniu. Całości dopełniały bardzo dobrze dobrane teksty historyczne dotyczące wspomnianego okresu. Koncert okazał się doskonałą lekcją historii, obowiązkową ze względu na przeżywaną w tym roku rocznicę.

Dnia 11 marca klasa IIc wraz z wychowawcą Panią Katarzyną Bobko miała okazję zwiedzić gmach TVP. W towarzystwie przemiłego pana przewodnika uczniowie poznawali specyfikę pracy w telewizji, zobaczyli w jaki sposób powstają programy telewizyjne oraz gdzie nagrywane są najpopularniejsze z nich m.in. „Ziarno”, „Jaka to melodia”. Przy okazji zwiedzania studia, gdzie powstaje program „Ziarno” uczniowie spotkali Biskupa Antoniego Długosza, z którym porozmawiali i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Wycieczka była bardzo udana, uczniowie wykazywali dużą ciekawość i zainteresowanie tematem.

rekolekcje

 

 

 

 

 

 

kazachstanW Niedzielę Palmową gościliśmy w naszej szkole grupę 89 uczniów z opiekunami z Republiki Kazachstanu. Nasi młodzi goście to finaliści Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy. Celem wizyty było zobaczenie Polski, szczególnie Warszawy i udział w III etapie Olimpiady, organizowanym zwyczajowo poza granicami własnego Państwa. Jako gospodarze mogliśmy również wziąć udział w Olimpiadzie. Dwie uczennice naszego Gimnazjum zostały laureatkami i w nagrodę wyjadą w czerwcu na wycieczkę do Pragi, Paryża i Berlina.
Gratulujemy.

wolontariatW roku szkolnym 2012/13, uczniowie klas drugich gimnazjum uczestniczyli w projekcie edukacyjnym pt.: „Wolontariat – ile możemy dać innym?”.
Co tydzień - w każdy czwartek i piątek - przychodziliśmy do świetlicy szkolnej, by tam uczyć i bawić naszych najmłodszych kolegów. Nie tylko pomagaliśmy im zrobić i zrozumieć najtrudniejsze prace domowe, ale także zachęcaliśmy ich do rozwijania swoich pasji oraz zainteresowań.
Wolontariusze, każdego tygodnia przygotowywali specjalny program dla dzieci, na dany temat (np. ”Jak być bezpiecznym na drodze”, „Legendy polskie”, „Sałatka jesienna”). Wszystko to oczywiście, odbywało się pod czujnym okiem Pani Agnieszki Wojtasiak. A kiedy nauka się znudzi pora na… zabawę! Przy licznych grach sportowych, organizowanych przez opiekunów świetlicy nie można było się nudzić!
Dzięki wolontariatowi przekonaliśmy się, jak ważną i ciężką pracę wykonują opiekunowie w naszej świetlicy. To, co z pozoru wydaje się być łatwe i lekkie, w rzeczywistości wymaga wielkiego poświęcenia i zaangażowania. Realizując ten projekt nieraz musieliśmy mocno pobudzić naszą wyobraźnię, zastanawiając się co może zainteresować młodych ludzi, którymi się opiekowaliśmy. Wymyślając dla nich gry i zabawy, wkrótce sami zatęskniliśmy za czasami, kiedy byliśmy w ich wieku.

Po raz kolejny odbył się Warszawski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Asteriada”.
W ramach festiwalu odbyły się konkursy: wokalne (w kategorii soliści oraz zespoły wokalne), taneczne, teatralne oraz konkurs plastyczny. Wszystkie konkursy uwzględniały podział na kategorie wiekowe oraz podział na placówki oświaty i ośrodki kultury obejmujące placówki pozaszkolne i zgłoszenia indywidualne.

W kategorii „piosenki” wystąpili uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ks. P. Skargi:
Marysia Serowska (kl. 1b), Natalia Kowalska (kl. 1c), Jakub Stolarski (kl. 2a).
20.03.2013 r. odbył się Koncert galowy, na którym ogłoszono wyniki. Natalia zajęła I miejsce i wystąpiła w Koncercie Galowym, Jakub Stolarski zajął III miejsce. Trzeba zaznaczyć, że nie przyznano II miejsca, tak więc nasza szkoła zdominowała konkurentów, zajmując miejsca na podium. Gratulujemy !!! Życzymy dalszych sukcesów.

NietykalniWe wtorek 26 marca odbył się w naszej szkole kolejny Wieczorek Filmowy. Tym razem młodzież wraz z nauczycielem ogladała oparty na faktach komedio - dramat produkcji francuskiej „Nietykalni” O.Nakache i E.Toledano. Film opowiada historię niezwykłej męskiej przyjaźni. Philippe, bogaty arystokrata z Paryża, jest sparaliżowany w wyniku wypadku na paralotni i szuka opiekuna. Niespodziewanie do pracy zostaje przyjęty nie wykwalifikowany, czarnoskóry chłopak z przedmieść, Driss, który właśnie wyszedł z więzienia. Między dwoma mężczyznami wytwarza się specyficzna nić porozumienia. Zderzenie dwóch rożnych światów daje początek przyjaźni, równie zabawnej i szalonej, jak i nieoczekiwanej.
Film okazał się być nie tylko pełen śmiesznych sytuacji i błyskotliwych dialogów, ale i mocno wzruszającym, poruszającym obrazem niesamowitej relacji międzyludzkiej, która wytwarza się nawet między tymi, których potencjalnie różni wszystko.
Przyczyną poświęcenia szkolnego spotkania właśnie temu filmowi był fakt, iż młodzież z klasy IIIb z naszego gimnazjum bierze udział w Międzyszkolnym Konkursie – „Moje Spotkanie z Filmem” organizowanym przez Gimnazjum Integracyjne Nr 52 w Warszawie. Tegoroczna, siódma już edycja tego konkursu poświęcona jest zagadnieniu integracji na podstawie właśnie komedio - dramatu „Nietykalni”.
Za naszych gimnazjalistów trzymamy kciuki na konkursie, a wszystkim film „Nietykalni” gorąco polecamy!

W ramach jednego z projektów uczennice klasy II c zredagowały słownik wyrazów należących do wyższego rejestru stylistycznego.
Napracowały się niemało.
Sądzimy, że warto zaprezentować Państwu owoce ich wysiłków.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

berlinW dniach od 8 do 11 kwietnia 2013 roku odbyła się wycieczka szkolna na trasie Poznań, Berlin, Poczdam.
Nasza podróż rozpoczęła się wspaniale. Pierwszym celem był Poznań. Zwiedzaliśmy katedrę, rynek, starówkę i przyglądaliśmy się słynnym koziołkom w południe. Noc spędziliśmy w Słubicach. Po śniadaniu ruszyliśmy w drogę do Berlina. Tam zwiedzaliśmy jego wschodnią część Ost - Berlin. Byliśmy na kopule Reichstagu, czyli niemieckiego parlamentu. Zrobiliśmy sobie zdjęcia pod Bramą Brandenburską i usłyszeliśmy jej ciekawą historię. Widzieliśmy protestancką katedrę i zwiedzaliśmy Pergamonmuseum, czyli muzeum pergamońskie. W muzeum tym są zgromadzone starożytne eksponaty. Całość robi ogromne wrażenie. Ponadto, udało nam się odwiedzić szereg innych ciekawych miejsc, między innymi wjechaliśmy na wieżę telewizyjną i byliśmy na słynnym Checkpoint Charlie. Robiliśmy też zdjęcia na tle muru berlińskiego, którego resztki stały się atrakcją turystyczną przypominającą o nie tak dawnej skomplikowanej i trudnej przeszłości.
Następnego dnia zwiedzaliśmy West - Berlin, czyli część zachodnią. Byliśmy na Potsdamer Platz, przespacerowaliśmy się aleją gwiazd, zwiedzaliśmy zamek Charlottenburg i muzeum techniki. To była nasza ostatnia noc w Berlinie. Na kolejny dzień zaplanowany mieliśmy Potsdam. Zwiedzaliśmy pałac Sanssouci, co z języka francuskiego znaczy bez trosk, bez zmartwień. W czasie wolnym spacerowaliśmy dzielnicą holenderską i przypatrywaliśmy się pięknym i zabytkowym ulicom tego ciekawego miejsca.
Wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale wszystko wynagrodziły nam radosne wspomnienia i wrażenia, których nie zapomnimy na bardzo długo.
Maria Serowska kl. 2b

11 kwietnia odbył się w naszej szkole pierwszy, szkolny etap Międzyszkolnego Konkursu Filmowego – Moje Spotkanie z Filmem „Nietykalni”. Był to konkurs organizowany przez Gimnazjum nr 52 przy ulicy Deotymy 37. Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w tym konkursie, ze względu na to, iż w naszej szkole odbywają się wieczorki filmowe prowadzone przez p. Kiljan. W pierwszym etapie konkursu, sprawdzającym znajomość fabuły filmu, wzięło udział trzynastu uczniów z klasy IIIb. Dziesięciu zakwalifikowało się do drugiego etapu. Odbył się on 26 kwietnia w gimnazjum na Deotymy i polegał na napisaniu pracy pisemnej na jeden z trzech wybranych tematów. Pomimo dość licznego udziału naszych uczniów w drugim etapie konkursu, nikomu nie udało się zająć miejsca na podium. Nie zrażamy się tym niepowodzeniem i próbujemy swoich sił w przyszłym roku!

kefas warszawaDnia 12.04.2013 r. w ”Domu Kultury „Włochy” odbył się XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Warszawa da się lubić”. Po raz pierwszy wzięły w nim  udział  zespoły muzyczne działające  w naszej szkole: „Pięć minut” (zespół SP),  „Kefas” (zespół gimnazjum)  oraz soliści: Dorota Dyra (klasa Ic), Natalia Kowalska (klasa IIc) i Jakub  Stolarski (klasa IIIa).

W sobotę 13.04. ogłoszono wyniki.
W kategorii zespołów muzycznych III miejsce zajął nasz  zespół „Kefas”, natomiast w kategorii solistów III miejsce  zajął  Jakub Stolarski, a I miejsce  Natalia Kowalska.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!! 

Zapraszamy do wysłuchania nagrań .

baczynski15 kwietnia wszystkie klasy pierwsze gimnazjum udały się wraz z wychowawcami do kina Femina na film Kordiana Piwowarskiego pt. „Baczyński”, z rolą główną Mateusza Kościukiewicza.  Film jest poetycko-biograficzną opowieścią przedstawiającą postać i twórczość wielkiego polskiego poety czasów wojny Kamila Krzysztofa Baczyńskiego.
Koncepcja filmu opiera się na idei trzech planów. Pierwszy obraz to dokumentalna rejestracja wspomnień ludzi związanych z Armią Krajową, którzy dzielili z Baczyńskim okupacyjną niedolę. Drugi to fabularyzowana rekonstrukcja najważniejszych faktów z życia poety – od pierwszych prób literackich, przez wejście na poetyckie salony i ślub z Barbarą Drapczyńską po działalność podziemną i dywersyjną. Jest jeszcze fabularna klamra w postaci wieczorku poetyckiego, na którym głos zabiera współczesne pokolenie, rozkochane w Baczyńskim i jego legendzie. Te trzy opowieści przeplatają się, współgrają, stanowiąc w efekcie poruszającą, niezwykle poetycką i ciekawą historię wrażliwego człowieka, syna, męża, żołnierza, patrioty, poety. 

Dnia 20 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Warszawie odbył się III Warszawski Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej „Zaufaj Panu”. I po raz kolejny wziął w nim udział zespół „KEFAS”. Ważne to było wydarzenie, gdyż na konkurs została zgłoszona piosenka autorska „Panie mój”, do której tekst i muzykę napisała p. Barbara Jurczyk

Ogłoszenie wyników nastąpiło 20 maja w kościele w Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Ursusie.
Zespół „KEFAS” zdobył I miejsce!!!
GARTULUJEMY!!!

egzamin g

 

 

 

 

 

 

s wiosny30 kwietnia klasa Ia i Ic była wraz z wychowawcą p. Kiljan w Operze Narodowej na przedstawieniu baletowym pt. „Święto Wiosny” do muzyki Igora Strawińskiego.
Spektakl obrazuje  niezwykłe zjawisko jakim jest nadejście wiosny i związany z tym pogański obrzęd poświęcenia dziewicy w imię zapewnienia płodności ziemi, urodzaju. Tematyka ta sprawiła, że Strawinski zastosował nowe nieznane, środki wyrazu, wyrazistą rytmikę, ostro brzmiąca instrumentację i dysonansowe współbrzmienia. Element taneczny także wymagał nowatorskich rozwiązań: ostrych ruchów i ociężałości. Prapremiera tego spektaklu w Paryżu wystawiona 1913 roku wywołała zatem jeden z największych skandali w historii muzyki, gdyż wszystkie elementy tego dzieła były dla tamtejszych gustów oburzające.
Spektakl ogladany przez młodzież z naszej szkoły, przygotowany przez Polski Balet Narodowy, to wieczór z trzema różnymi choreografiami. Pierwsza to nawiązanie do rewolucyjnej wersji Wacława Niżyńskiego z 1913 roku przełamująca estetykę baletu klasycznego. Druga to jedna z najświeższych wersji, pomysł choreografa Emanuela Gata będący dość szokującym jak na balet  zestawieniem latynoamerykańskiej salsy z muzyką Strawińskiego. Ostatnia to legendarna interpretacja Maurice'a Béjarta, klasyczny balet o uniwersalnym wydźwięku, genialnej prostocie kompozycji i niezwykłej sile ekspresji. Całość przejmująca, ciekawa, acz niełatwa w odbiorze.

anglia

 

 

 

 

 

 

3 maj

 

 

 

 

 

 

 

p muzyczne

 

 

 

 

 

 

 

k kresy

W ramach akcji „Podziel się książką z Polakami na Kresach” trafiły do polskich szkół na Litwie i Łotwie książki oraz płyty zebrane przez naszych uczniów. Zbiórka książek cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, a w szczególności ogromnym zaangażowaniem wykazali się Mali Patrioci. Oto fotorelacja z wyjazdu oraz informacje o naszej aktywności w mediach.

 

torunZwiedzanie Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach pod Toruniem stało się pierwszym punktem tegorocznej wycieczki klasy IIIb gimnazjum. Uczniowie mieli tam okazję zobaczyć m.in. historyczny astrograf Drapera oraz największy teleskop w Polsce.
Następnym ogniwem wycieczki była gra miejska po klimatycznych uliczkach Torunia, zwanego „perłą gotyku”. Gimnazjaliści mieli okazję sami odkrywać kolejne karty miasta Kopernika, takie jak: Ratusz, Kamienica pod Gwiazdą, Kościół Najświętszej Marii Panny, Krzywa Wieża czy Fontanna Flisaka.
Tego dnia sporo emocji dostarczyło młodzieży również zwiedzanie jednego z kilkunastu XIX-wiecznych fortów artyleryjskich oraz wieczorne podchody zakończone pogwarkami przy ognisku.
W kolejnym dniu wycieczki mocnym akordem okazała się wizyta na Zamku w Golubiu – Dobrzyniu. Jest to pięknie położona, dawna graniczna twierdza krzyżacka, gdzie od 30 lat odbywają się słynne turnieje rycerskie.
Później uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli w 3D film „Księga Toruń” w Domu Eskenów . W trakcie stereoskopowej prezentacji historii miasta w pigułce, można było zobaczyć m.in. zabudowę Torunia z czasów krzyżackich,  jak również układ urbanistyczny z XVII wieku z pierwszymi fortyfikacjami bastionowymi.
Niezwykłych emocji dostarczyły również „wybuchowe” warsztaty w Centrum Chemii w Małej Skali, prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oj, działo się, działo …
Drugi dzień wycieczki zwieńczyło wypiekanie pachnących ciastek w Muzeum Żywego Piernika Mniam, mniam …
Dzień trzeci to zwiedzanie uzdrowiskowego Ciechocinka, m.in. XIX - wiecznych tężni  i kwiatowego zegara oraz Płocka, m.in. Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Niestety, „wszystko co dobre, szybko się kończy”… Na szczęście mamy na osłodę mnóstwo zdjęć i sporo przezabawnych wspomnień, dotyczących chociażby: kolacji nie dla każdego …, ociekających solą frytek… czy ekscytujących poszukiwań pewnego smoka.

W dniach 22-24 maja klasy Ia i Ib wraz z wychowawcami oraz panią pedagog były na wycieczce szkolnej w Bochni, Krakowie i Ojcowie. W środę zwiedzaliśmy bocheńską kopalnię, przewodnik opowiadał nam o historii tego miejsca, na trasie czekały na nas również słuchowiska przestrzenne, animacje oraz interaktywne prezentacje, jechaliśmy podziemną kolejką, a obiad jedliśmy w restauracji położonej 248 m pod powierzchnią. Czwartek minął nam na zwiedzaniu Krakowa. Najpierw przespacerowaliśmy się krakowskim Rynkiem, oglądając pomnik Adam Mickiewicza, Sukiennice, Bazylikę Najświętszej Marii Panny, wysłuchaliśmy również hejnału z Wieży Mariackiej. Następnie zwiedzaliśmy dzielnicę uniwersytecką z budynkami Collegium Maius i Collegium Novus, Pałac Biskupów Krakowskich, kościół Franciszkanów, dalej przeszliśmy Drogą Królewską na Wzgórze Wawelskie. Na Wawelu zobaczyliśmy katedrę, dzwon Zygmunta, kryptę, braliśmy także udział w lekcji muzealnej następnie zwiedzaliśmy Podziemia Rynku Głównego. Wieczorem grupa chętnych uczniów bawiła się w Aquaparku. W piątek podziwialiśmy dzieła przyrody: Maczugę Herkulesa, Skałę Rękawica, Kaplicę na Wodzie, jaskinię Krowią w Ojcowskim Parku Narodowym, oglądaliśmy również zamek w Pieskowej Skale, Willę Kazimierz. Wracaliśmy do Warszawy nieco zmęczeni napiętym programem wycieczki, ale zadowoleni!

    

X Szkolny Festiwal NaukiTegoroczny, dziesiąty już, Szkolny Festiwal Nauki trwał dwa dni. Wystąpiło sześcioro gości.

Dzień pierwszy to dominacja nauk przyrodniczych: chemii, fizyki i astronomii.
Jako pierwszy wystąpił dr Marek Sawicki. Jego wystąpienie nosiło tajemniczy tytuł „Historia diabelskiego metalu” i przedstawiało fascynującą historię odkrycia platyny. Zapoznaliśmy się także z jej właściwościami i współczesnymi zastosowaniami.
Drugie wystąpienie autorstwa nauczyciela z naszej szkoły Sławomira Jemielitego miało tytuł „Najtrudniejsza do złapania rzecz na świecie”. Okazało się, że nie jest to mysz, ani pchła, ani nic w tym rodzaju, lecz egzotyczna cząstka elementarna zwana neutrinem. Prelegent przedstawił nietypową historię jej odkrycia, sposoby „łapania” i związki tej cząstki z astronomią.
Trzeci prelegent - Wojciech Pych z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika (CAMK) zapoznał nas z historią i współczesnością teleskopów w wystąpieniu „Teleskopy duże i małe”. Mówił o olbrzymich teleskopach wykorzystywanych przez zawodowych astronomów i o zupełnie małych używanych przez miłośników astronomii.

Drugi dzień Szkolnego Festiwalu Nauki otworzyli twórcy blogu podróżniczo-kulinarnego Tasteaway – Natalia i Łukasz , którzy w interesujący sposób przedstawili uczniom dwa „egzotyczne kraje” - Tajlandię i Meksyk. Mówili nie tylko o zabytkach ale również o zwyczajach kulinarnych i egzotycznych potrawach, bogato ilustrując opowieść zdjęciami. Uczniowie mogli zobaczyć np. w jaki sposób w Tajlandii serwuje się „robaki”, a w Meksyku walczy z bykami .
http://www.tasteaway.pl

Jednym z gości był również Mateusz Godlewski – profesjonalny tancerz breakdance i twórca fundacji „Twoja Pasja”. Ten młody człowiek opowiedział uczniom o pracy na rzecz fundacji tj. warsztatach tanecznych prowadzonych w domach dziecka o zbiórce pieniędzy na rzecz Bartosza Turzyńskiego tancerza, który przez przypadek dotknął przewodu elektrycznego jest poparzony i dotychczas nie odzyskał przytomności.
Mateusz opowiedział również świadectwo swojego życia. Mówił o nawróceniu o tym jak dzięki Panu Bogu wyszedł m.in. z nałogu narkotykowego i że najmądrzejszą rzeczą jaką zrobił w życiu było zaufanie Jezusowi.
http://www.fundacjatwojapasja.pl

Ostatni gość to wybitny fizyk i popularyzator prof. Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Wykład Profesora „Co nieco o wodzie” dotyczył jednej z najważniejszych dla naszego życia substancji - jej właściwościach, wykorzystaniu i ochronie jej zasobów – warunku przetrwania naszej cywilizacji.

f szkolW dniach 27 - 29 maja 2013 r. w Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów odbył się VII Festiwal Śpiewających Szkół.
Wzięło w nim udział ok. 250 wykonawców w trzech  kategoriach wiekowych. W kategorii gimnazjów 27 maja wystąpili  uczniowie naszej szkoły. Zaśpiewali znane przeboje polskie i zagraniczne w formie karaoke.
Jury po wysłuchaniu wszystkich wybierze 15 osób do ścisłego finału, który odbędzie się 9 czerwca. Najlepsi będą walczyć o  miejsce na podium. Czekamy na ogłoszenie wyników.

disco19.06.2013 r. odbyła się w naszej szkole ostatnia, przedwakacyjna dyskoteka. Bawili się na niej uczniowie klas gimnazjalnych wraz z opiekunami samorządu: p. K.Kaczyńską, p. A.Kiljan oraz p. R. Rosą. Pomimo niezbyt imponującej frekwencji (wielu uczniów zrezygnowało z zabawy na rzecz nauki w celu poprawienia ocen) młodzież świetnie się bawiła. Od godziny 18.00 do 20.15 uczniowie wszystkich klas wspólnie szaleli na parkiecie, nie przeszkodził nawet upał!

delf dalf menesrJuż wkrótce gimnazjaliści naszej szkoły spróbują swoich sił w egzaminach na certyfikaty z języka francuskiego czyli DELF.
Do sesji czerwcowej DELF A1 podchodzą w tym roku cztery uczennice klasy II b. Egzamin pisemny będą zdawały 15.06 (sobota) o godz. 9.00, a ustny odbędzie się w 17.06 (poniedziałek). Egzamin DELF A2 będzie pisało sześcioro uczniów z klas IIIb i IIa. Egzamin pisemny odbędzie się 22.06.2013 (sobota) o godz. 9.00, a ustny 18.06 (wtorek). Do egzaminu DELF B1 będzie podchodził jeden uczeń z klasy IIIb. Jego egzamin pisemny odbędzie się 15.06, ustny 19.06 (środa).

Wszystkie egzaminy pisemne odbędą się w Liceum Francuskim przy ulicy Walecznych 4/6 na Saskiej Kępie, natomiast egzaminy ustne w Instytucie Francuskim przy ulicy Widok 12.

Trzymamy kciuki! Bonne chance!

k roku

 

 

 

 

 

 

 

hiszpaniaW dniach 17 - 31 lipca 2013 r., już po raz trzeci, uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami: p.Anną Kiljan i Michałem Kucwajem spędzali wakacje na obozie w El Hontanar, w Hiszpanii. Obóz, podobnie jak w latach ubiegłych, odbył się z inicjatywy szkoły katolickiej z Alicante – Colegio Ángel de la Guarda, a jego celem była integracja kulturowa oraz rozwijanie umiejętności językowych. Przez dwa tygodnie siedemnastu gimnazjalistów z naszej szkoły spędzało aktywnie czas na zajęciach sportowych, tańcach, warsztatach manualnych, quizach wiedzy o kulturze obu państw, wycieczkach pieszych i rowerowych. Atrakcje specjalne stanowiły w tym roku tyrolka, aqua party czyli sporty wodne na morzu, gra miejska etc. Młodzież poznawała hiszpańskich rówieśników, kulturę, kuchnię, ćwiczyła język angielski. Nie nudziło nam się ani przez chwilę! Po obozie, dwa kolejne dni spędziliśmy w samym Alicante. Zwiedzaliśmy miasto, plażowaliśmy, ciesząc się wspaniałą pogodą, kupowaliśmy pamiątki. Do Warszawy wróciliśmy pełni energii, wspaniałych wspomnień, z nowymi, wartościowymi znajomościami. Wyjazd należał do bardzo udanych! España! Olé!

Początek strony