01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

p rokuBardzo szybko minęły kolejne wakacje... Przystępujemy z dobrymi postanowieniami i oczekiwaniami do nowego roku szk. 2007/2008. Rozpoczęliśmy go na Mszy św. sprawowanej w naszej intencji z prośbą o błogosławieństwo Boże.
W tym roku szkolnym nasze gimnazjum bardzo się powiększyło, mamy dwie klasy pierwsze oraz uczniów z Kolegium św. Józefa. Jesteśmy najliczniejszą grupa w KZE. Cieszymy się, że jesteśmy razem i życzymy wszystkim "nowym", by było im u nas dobrze.

integracjaDzień 1: poniedziałek 4 września 2007 r.
Nasza wycieczka zaczęła się od podróży. Wszyscy rozmawiali ze sobą i zapoznawali się. Gdy klasy pierwsze zaczęły się nudzić, nasza wspaniała kadra wymyśliła konkurs z nagrodami. Chętni zgłaszali się do odpowiedzi, a pan Głowacki zadawał im pytania. Za dobrą odpowiedź można było dostać CIASTECZKO!!! a dokładniej mówiąc jedną delicję. Na pierwszym postoju wszyscy rzucili się w stronę toalet, ale gdy okazało się, że jest płatna, to połowa osób odeszła.
Tak więc po DŁUUUGIEJ pięciogodzinnej podróży dojechaliśmy na miejsce. Najpierw dostaliśmy 10 minut na rozpakowanie się, a potem zjedliśmy pyszną objadokolację. Po jedzeniu dostaliśmy 30 minut na odpoczynek i rozważanie warunków będących w nasz pokojach. Ku naszemu zdziwieniu w żadnym pokoju nie było telewizora, a radia były tylko w niektórych… tak więc po odpoczynku ruszyliśmy w nieznane. Wycieczka minęła nam miło i spokojnie, a po powrocie wszyscy szczęśliwi liczyli odciski na stopach.

Dzień 2: wtorek 5 września 2007 r.
Następnego dnia, ku naszemu zadowoleniu, zostaliśmy obudzeni o 7.30, po czym udaliśmy się na poranną modlitwę i przepyszne śniadanko. Szczęśliwi i najedzeni wyruszyliśmy do Kielc. Po przybyciu mieliśmy trochę czasu wolnego na obejrzenie i zwiedzenie miasta. Następnie wyruszyliśmy do Opatowa gdzie zwiedzieliśmy klasztor Bernardynów, który został założony w 1469. Po powrocie zjedliśmy kolację i poszliśmy spać.

Dzień 3: środa 6 września 2007 r.
3 dnia zwiedziliśmy Święty Krzyż - górę, która ma 595 m n.p.m. i jest objęta ochroną w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dzień 4: czwartek 7 września 2007 r.
Dzisiejszego pięknego i ostatniego dnia, tego cudownego i jak że, ekscytującego wyjazdu niekończącego się jak 1001 opowieść zwiedziliśmy jaskinię Raj i kopalnie krzemienia „Pasiastego” w Krzemionkach.
Nasz powrót do domu odbył się w spokoju i ciszy. Gdy dojechaliśmy i wszyscy wzięli swoje bagaże i wrócili do domów przygotować się do szkoły.

10 lecieW dniach 27 i 28 września A.D. 2007 r. społeczność naszej szkoły przeżyła wspaniałą, epokową uroczystość. Były to: dziesięciolecie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Księdza Piotra Skargi oraz poświęcenie sztandaru szkoły. Na ten sztandar – symbol szkoły – po raz pierwszy ślubowali pierwszoklasiści z gimnazjum i liceum.
Uczniowie bardzo przeżywali swoją uroczystość. W galowych strojach, w wielkim skupieniu zgromadzili się w kościele. Przybyli dostojni goście – metropolita warszawski JE ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz oraz przedstawiciele władz miasta i władz oświatowych .
Proboszcz parafii – organu prowadzącego szkołę – ks. Janusz Godzisz powitał zebranych i w sposób niezwykle wzruszający przedstawił historię KZE – od „pierwszego, cichutkiego, nieśmiałego dzwonka” we wrześniu 1997 r. do dziś, gdy nasza szkoła ma 15 oddziałów, w których uczy się prawie 300 uczniów. Wybudowano nowoczesny, wygodny budynek dydaktyczny i planuje się w nieodległej przyszłości dobudowanie hali sportowej.

Najważniejszym, centralnym momentem uroczystości była oczywiście Msza Święta. Celebrował ją warszawski Arcypasterz. W wygłoszonej homilii uświadomił wielką rolę, jaką odgrywa szkolnictwo katolickie w życiu narodu i Kościoła. Broni tradycyjnej, prawdziwej kultury przed zalewem nihilizmu i nowinkarstwa. Pełni misję ewangelizacji wśród zeświecczonego a nawet spoganizowanego ponownie świata. Arcybiskup nawiązał też do patrona szkoły – Księdza Piotra Skargi, podkreślił jego patriotyzm, pobożność i odwagę. Cechy te podkreślali również inni mówcy, w tym także mazowiecki kurator oświaty pan Grzegorz Tyszko.
Wiele emocji wzbudził moment poświęcenia sztandaru KZE ufundowanego przez rodziców uczniów. Sztandar został publicznie zaprezentowany przez odpowiedni poczet – zasłużonych uczniów liceum i gimnazjum. Po jednej jego stronie jest godło Rzeczypospolitej a po drugiej popiersie Patrona otoczone nazwą szkoły i datami. Sztandar nawiązuje do tradycji rycerskich naszej Ojczyzny. Aluzji do nich, jak również aluzji do polskiego katolicyzmu było wiele. Elektryzujące wrażenie zrobiła śpiewana wspaniała pieśń „Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie to nasze rycerskie hasło”. W rytm melodii tej pieśni uczniowie rozchodzili się po Mszy Św. Było to bardzo wzniosłe, budujące i na pewno długo zostanie w pamięci.

Po Mszy Świętej, zakończonej uroczystym błogosławieństwem oraz wystąpieniem dostojnych gości, odbyła się „część artystyczna” przygotowana przez Panią profesor Jolantę Mulicką i uczniów III klasy liceum. Był to montaż słowny na tematy szkolne a konkretnie były to wspomnienia szkolne m. in. takich znanych pisarzy jak Wiktor Gomulicki i Kornel Makuszyński zawarte w ich powieściach.
Po wysłuchaniu tego programu wszyscy udali się do budynku Szkoły. Tam – w holu głównym na parterze – odbyło się uroczyste, oficjalne odsłonięcie popiersia Patrona Szkoły.
Uroczystość zakończył wspaniały poczęstunek przy dźwiękach muzyki. Na szkolnym boisku przy rozstawionych stołach jedzono i pito i ogólnie cieszono się z tak wspaniałych wydarzeń.

slubowanie28 września 2007 roku w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum im. Ks. Piotra Skargi miało miejsce wielkie wydarzenie – ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość ta była następstwem poprzedniej, którą przeżywaliśmy dzień wcześniej – dziesięciolecia szkoły.
W piątek rano wszyscy uczniowie klas pierwszych ubrani odświętnie zgromadzili się w kościele. Po kilku minutach pani dyrektor Żak, prowadząca uroczystość, dała komendę „baczność”, miał być bowiem wprowadzony sztandar, który dzień wcześniej został poświęcony. Sztandar ufundowali rodzice uczniów i przekazali szkole w dniu wczorajszym, na dziesięciolecie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. ks. Piotr Skargi. Było to pierwsze ślubowanie na sztandar w historii szkoły, a więc wielkie wydarzenie.
Gdy trójka naszych starszych kolegów weszła ze sztandarem, rozpoczęła się liturgia. Wszyscy słuchaliśmy uważnie słów wypowiadanych przez ks. Dyrektora i ks. Proboszcza.
Po odczytaniu Ewangelii nadszedł czas na kulminacyjny moment uroczystości. Wyszliśmy z ławek i ustawiliśmy się czwórkami przed ołtarzem. Kiedy wszyscy już byliśmy na miejscach, padła komenda, by sztandar przygotować do ślubowania. Wystąpiła delegacja klas pierwszych wraz z naszym kolegą Pawłem, który czytał Rotę ślubowania. Nastąpiła chwila ciszy, a później padły słowa przysięgi:

Boże Ojcze,
My uczniowie klasy pierwszej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi zawierzamy Tobie naszą naukę i pracę, naszych nauczycieli i wychowawców, nasze koleżanki i kolegów.

- Przyrzekamy stawiać dobro drugiego człowieka ponad własne, rozwijać w sobie postawę dobrego Polaka i katolika, być wiernym nauce Chrystusa.
- Przyrzekamy

- Przyrzekamy nie zawieść pokładanego w nas zaufania, starać się odpowiadać na nie wysiłkiem naszych umysłów i serc.
- Przyrzekamy

- Przyrzekamy pielęgnować dziedzictwo chrześcijańskie naszych przodków, bronić Bożego oblicza świata, być wiernymi świadkami Chrystusa, głosić dobre imię szkoły wszędzie tam, gdzie nas poślesz.
- Przyrzekamy

Po zakończeniu naszego przyrzeczenia, poczet sztandarowy odmaszerował na miejsce, a my, świeżo ślubowani, poszliśmy do ławek. Na koniec uroczystości jeszcze kilka słów do nas wypowiedzieli ks. Dyrektor i pani dyrektor Żak. Na tym skończyło się ślubowanie - oficjalnie staliśmy się prawowitymi uczniami Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. ks. Piotra Skargi, z czego jesteśmy dumni.

otrzesiny

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z tradycją Szkoły, także w tym roku szkolnym odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Intencje tegorocznego pielgrzymowania, to:

  • prośba o błogosławieństwo na nowy rok szkolny
  • dziękczynienie za dar Osoby Ojca świętego Jana Pawła II
  • dziękczynienie za doznane łaski w ciągu 10 lat funkcjonowania Szkoły

Opiekę duchową nad naszą pielgrzymką sprawował Ks. Proboszcz.

proboszcz

 

 

 

 

 

 

krakowW środę 3 października 2007 r. mieliśmy pojechać na wycieczkę. Zebraliśmy się o godz. 6:45. Wyjazd był planowany na godzinę 7. Jednakże pojawiły się pewne problemy. Okazało się, że autokar, którym mieliśmy się udać na wycieczkę, zakopał się w błocie. Czekaliśmy zatem na następny. Wyruszyliśmy z godzinnym opóźnieniem kierując się na Oświęcim. Po około 5 godzinach dotarliśmy na miejsce. W największym obozie zagłady Żydów Auschwitz - Birkenau spędziliśmy 3 godziny.
Szliśmy drogami, które w latach 1940 - 1945 przemierzyło ok. 1,5 miliona niewinnych ludzi, prowadzącymi do komór gazowych. Historycy oceniają że w sumie skierowano do Auschwitz co najmniej 1,1 mln. Żydów przywożonych ze wszystkich krajów okupowanej Europy, ponad 140 tys. Polaków, głównie więźniów politycznych, ok. 20 tys. Cyganów z kilku krajów europejskich, ponad 10 tys. sowieckich jeńców wojennych oraz kilkanaście tysięcy więźniów innych narodowości. Większość deportowanych Żydów zginęła w komorach gazowych natychmiast po przywiezieniu. Zabijano całe rodziny. Nie szczędzono dzieci ani kobiet w ciąży (te dwie grupy były jako pierwsze kierowane prosto z kolei do komór). Ponad 50% zarejestrowanych więźniów zginęło wskutek głodu, pracy ponad siły, szalejącego terroru, w egzekucjach a także w wyniku wyniszczających warunków bytowania, chorób i epidemii, kar, tortur i zbrodniczych eksperymentów medycznych.
Fakty te mocno nami wstrząsnęły. Myślę, że jesteśmy winni ofiarom Zagłady o nich pamiętać i nie wolno nam być obojętnymi na ich historię.
Po zwiedzeniu Obozu Zagłady udaliśmy się do Wadowic. Przy pomniku Jana Pawła II zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie i poszliśmy na kremówki. Nie udało się nam zwiedzić Bazyliki Najświętszej Maryi Panny, ponieważ trwała wówczas Msza Święta.
Wieczorem dojechaliśmy do Ośrodka Caritas, gdzie mieliśmy nocować. Zjedliśmy obiadokolację i poszliśmy spać. Tak zakończył się I dzień naszej szkolnej wycieczki.

***

W czwartek po śniadaniu w Ośrodku Wczasowo - Rekolekcyjnym Jana Pawła II pojechaliśmy w dalszą podróż. Na początku zwiedziliśmy Sanktuarium Kalwarii Zebrzydowskiej i udaliśmy się na spacer dróżkami wpisanymi na listę UNESCO. Następnie pojechaliśmy do Wieliczki. Tam zwiedziliśmy zabytkową kopalnię soli i posłuchaliśmy wielu ciekawostek na jej temat. Odnowiona kopalnia robiła wrażenie nie tylko na nas. Ze wszystkich stron słyszeliśmy różne obce języki podekscytowanych turystów.
Po wizycie w Wieliczce zwiedzaliśmy zabytkową dzielnicę Krakowa - Kazimierz. Zobaczyliśmy Kościół na Skałce gdzie niegdyś zginął św. Stanisław Biskup i Męczennik, Synagogę Wysoką, Izaaka i ulicę Szeroką. Potem był czas wolny. Zjedliśmy pyszne krakowskie zapiekanki na rynku żydowskim a potem pojechaliśmy do Smoczej Jamy na kolację. Następnie udaliśmy się do ośrodka „Czyżyny” i poszliśmy spać.

***

Trzeci dzień naszej wycieczki zaczęliśmy od śniadania. Zastała nas okropna ulewa. Mimo to mieliśmy bardzo wiele krakowskich zabytków do zwiedzenia więc śpiesząc się wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy na stare miasto. Odwiedziliśmy Katedrę i dziedziniec zamkowy na Wzgórzu Wawelskim i dotknęliśmy dzwona Zygmunta. Przeszliśmy się ulicą Kanoniczną z domem J. Długosza, byliśmy przy grobie naszego patrona P. Skargi w kościele Piotra i Pawła, widzieliśmy Pałac Biskupów przy ul. Floriańskiej i Kamienicę Dziekańską, Bramę Floriańską i Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza - tam też byliśmy na Mszy Świętej. Wysłuchaliśmy hejnału z wieży i poszliśmy do autokaru. Tak skończyła się nasza wycieczka.

11 list

 

 

 

 

 

 

obrazki

 

 

 

 

 

akcja ch

 

 

 

 

 

 

roraty

 

 

 

 

 

d skupienia

 

 

 

 

 

 

oplatek

 

 

 

 

 

 

arcybiskup

 

 

 

 

 

 

Anioł stróż

Konkurs Świąteczny edycja 2007/08 "Jak wygląda Twój Anioł Stróż" pod patronatem Artura Górskiego posła na Sejm RP zorganizowany przez Fundację Szansa-Centrum Edukacji Młodzieży przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury na Mokotowie oraz Galerią Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej.

Agnieszka Radwańska z kl. 1 zdobyła pierwsze miejsce w kategorii: Rzeźba - formy przestrzenna.

prymas19 marca – w Kościele obchodzimy uroczystość św. Józefa. W Kościele w Warszawie jest to dzień imienin Ks. Prymasa. Jak co roku, delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły gościła w Pałacu Prymasowskim, aby złożyć Dostojnemu Solenizantowi życzenia i zapewnić Go o naszej pamięci w modlitwie. Jest to też okazja, aby usłyszeć od ks. Prymasa historię Pałacu prymasowskiego i intarsjowanego stolika przedstawiającego sceny z życia Jana Pawła II. I jak co roku, zostaliśmy przyjęci i ugoszczeni bardzo życzliwie.

d krzyzowa

 

 

 

 

 

 

egzamin g

 

 

 

 

 

 

d rodziny

 

 

 

 

 

 

pasterz

 

 

 

 

 

 

koniec sz

 

 

 

 

 

 

Początek strony