01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

Klasa z innowacją nauczania języków obcych

addvantage

Dlaczego klasa z innowacją z języka angielskiego?

Oferujemy:

 • innowacyjny program nauczania języka angielskiego – rozwijanie w równym stopniu czterech podstawowych funkcji językowych - mówienia, słuchania, czytania oraz pisania
 • 6 godzin języka angielskiego tygodniowo plus 2 godziny języka francuskiego /niemieckiego
 • zajęcia z native speakerem
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych – FCE for schools
  • współpraca z British Council
  • udział w programie AdDvantage
 • udział w pre-testach przygotowujących do egzaminów FCE for schools

Ponadto:

 • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną przy ulicy Leonarda 6/8
 • opiekę pielęgniarki
 • możliwość zakupienia obiadów

Dążymy do zapewnienia naszym uczniom równomiernego rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego.

Początek strony