01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

Bono JuventutisOrganizacja Pożytku Publicznego

 Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty i Wychowania

"Bono Juventutis"

ul. Bema 73/75
01 - 244 Warszawa

Konto: 39 2030 0045 1110 0000 0112 8580

 

Nasze Stowarzyszenie powstało przy Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi. Członkami i przyjaciółmi Stowarzyszenia są nauczyciele, rodzice, absolwenci oraz osoby, którym leży na sercu troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży polskiej w duchu wiary oraz poszanowania tradycji i historii naszego narodu.

Stowarzyszenie "Bono Juventutis" zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000112478. Można nas również znaleźć na liście organizacji pożytku publicznego, znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem:

Początek strony