01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

Gimnazjum rozpoczęło działalność 1 września 2001roku. Organem prowadzącym jest Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika. Gimnazjum realizuje nauczanie wg podstawy programowej i programów nauczania zatwierdzonych przez MEN.
Program wychowawczy szkoły oparty jest na wartościach mających swe źródło w Dekalogu i Ewangelii. Akceptacja przez ucznia i jego Rodziców tego programu jest jednym z warunków przyjęcia do szkoły. Szkoła jest koedukacyjna. Posiada własny, bezpieczny budynek dydaktyczny, salę gimnastyczną, stołówkę i teren rekreacyjno - sportowy. W szkole uczy się ok. 220 uczniów (3 klasy na każdym poziomie).

Oferta edukacyjna:

Początek strony