01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg
Oferujemy:
  • nauczanie dwóch języków obcych: j. angielski (4 godziny tygodniowo), j. niemiecki (2 godziny tygodniowo);
  • nauczanie w pracowniach przedmiotowych: przyrodnicza, fizyczna, komputerowa;
  • przygotowanie do konkursów;
  • konsultacje indywidualne z nauczycielami;
  • zajęcia dodatkowe;
 
Ponadto:
  • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego
  • współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną przy ulicy Leonarda 6/8
  • opiekę pielęgniarki
  • możliwość zakupienia obiadów


Dążymy do zapewnienia naszym uczniom równomiernego rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego.

Początek strony