1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

3b m powstania7 czerwca 2018 r. klasa 3b uczestniczyła w lekcji muzealnej w Muzeum Powstania Warszawskiego zatytułowanej "Kim byli powstańcy?".
Aktywnie braliśmy udział w prowadzonych zajęciach, dowiedzieliśmy się o najważniejszych faktach i wydarzeniach z powstania. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę powstania pani przewodnik zabrała nas na krotki spacer po muzeum przedstawiając nam jak powstańcy walczyli, komunikowali się miedzy sobą i jak radzili sobie z brakiem żywności w czasie powstania. Odbyliśmy tez spacer muzealnym kanałem i dowiedzieliśmy się jakie było to niebezpieczne przedsięwzięcie czasie wojny. Na koniec dowiedzieliśmy się czym zajmowali się harcerze, sanitariusze i łącznicy w czasie walk o Warszawę. Lekcja w muzeum była bardzo ciekawa. Dziękujemy tacie Basi, który zachęcił nas do wzięcia w niej udziału.

Uczniowie 3b

Początek strony