1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

gietrzwald18 maja 2018 r. klasy trzecie szkoły podstawowej w ramach Białego Tygodnia udały się na pielgrzymkę do Gietrzwałdu. Wraz z nami był Ksiądz Dyrektor, Pani Dyrektor, Siostra Pielęgniarka, Pani Asia M., Pani Paulina ze świetlicy, Pani Basia J., Pani Monika G., Pani Zdzisia, s. Łucja oraz wielu rodziców, którzy towarzyszyli swoim dzieciom. Po przyjeździe zostaliśmy zapoznani z krótką historią objawień, potem o godz. 12 mialiśmy Mszę Świętą, po niej obiad, modlitwa w kościele, zakupy pamiątek. Następnie udaliśmy się do źródełka po cudowną wodę oraz na Drogę Krzyżową, po któej wyruszaliśmy do Warszawy.

 

Początek strony