1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Kończymy rok kalendarzowy refleksją nad piękną cechą ludzką jaką jest życzliwość. Jest ona aspektem miłości i wyrazem dobrego charakteru. Człowiek życzliwy zwraca uwagę na to, by swoim zachowaniem nie ranić i nie krzywdzić innych osób. Tę wartość realizujemy jedynie w relacjach z innymi osobami.  Życzliwość wnosi łagodność, delikatność, szacunek, wrażliwość na cudze potrzeby, tworzy bezpieczną i przychylną atmosferę  do rozmów i współpracy. Umożliwia otwarcie się na innych, motywuje do wysiłku, dodaje siły i przemienia nasze serca. Życzliwość przejawia się nie tylko w uprzejmych i miłych słowach, pozdrowieniach , ale również w postawie, spojrzeniu, mimice i gestach.
Życzliwość jest w szczególny sposób związana nie tylko z kulturą osobistą ,ale również z kulturą rozumianą szerzej, bowiem zadaniem kultury jest wzmacnianie moralności i zasad etycznych, podkreślanie godności ludzkiej, a nie tak jak obecnie wyrażanie oryginalności i przekraczanie granic dobrego smaku i dobrych obyczajów.

Tematy szczegółowe:

 1. Życzliwość w szkole.
  Jest to trudne zadanie nie tylko dla uczniów. Życie szkolne pełne jest wrażeń i dobrych i złych. Są dni lepsze i dni gorsze. Są konflikty, osoby, za którymi nie przepadamy. I właśnie to jest wielkim wyzwaniem, by mimo wszystko zachować klasę, nie dać się sprowokować, nie używać wulgaryzmów.
  Zadanie dla rodziców: rozmawiać z dziećmi bez pośpiesznego ich osądzania. Pamiętaj: „Zawsze ilekroć milkniesz, by wysłuchać innych, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie” Matka Teresa.

 2. Jestem życzliwy dla rodziców i rodzeństwa.
  W rodzinie zachowujemy się inaczej niż w pracy czy szkole. W domu opadają z nas maski, pojawiające się sytuacje prowokują i zmuszają nas do ukazania naszych emocji. Pod ich wpływem padają często słowa, które ranią i w efekcie mogą nas od siebie oddalać. Dlatego tak ważne jest, aby nawet po gwałtownych wydarzeniach, przejść do wyjaśnienia, przebaczenia i wciąż zaczynania na nowo, z łagodnością i zrozumieniem.
  Zadanie dla rodziców: nauczyć się zostawiać sprawy związane z zewnętrznym światem i zwrócić uwagę na to, w jaki sposób odnoszę się do swoich dzieci. „Również w udzielaniu nagan trzeba być miłym i grzecznym” Ojciec Pio.

 3. Bóg oczekuje od nas wzajemnej życzliwości.
  „Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego… Miłuj nieprzyjaciela” - słowa z Ewangelii niech staną się kluczem do radzenia sobie z codzienną rzeczywistością związaną z kierowaniem i wychowywaniem dzieci, ponieważ zawierają głęboką mądrość serca, tak potrzebną dla naszej duszy. Pamiętajmy, że uprzejmość jest wyrazem miłości.
  Zadanie dla rodziców: porozmawiać z dzieckiem na wspomniany temat. Spróbować zrozumieć trudności w realizowaniu tych zasad, może warto coś podpowiedzieć lub podzielić się doświadczeniem.

                                                                                       Alicja Dzwonkowska

Początek strony