01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

Przyjaźń jest taką relacją, którą możemy rozwijać w każdym momencie swojego życia. Z prawdziwej przyjaźni emanuje sympatia i otwartość na drugą osobę. Opiera się na wzajemnym zaufaniu, solidarności i gotowości do bezwarunkowej pomocy. Jeśli chcemy być przyjacielem musimy być gotowi do eliminowania uprzedzeń, nienawiści, nieczułości, zazdrości i działań egoistycznych. Musimy wykazać się postawa pełną empatii i zrozumienia.
Przyjaciel to ktoś, kto nadal wierzy w ciebie, choć nikt inny nie wierzy, łącznie z tobą samym; słucha, chociaż słuchał tego już wiele razy; jest przy tobie, gdy ci się nie układa i nigdy nie mówi: a nie mówiłem?; pomaga ci pozbierać i skleić to, co stłukłeś - Albert Camus

W tym miesiącu skupimy się na następujących tematach szczegółowych:

 1. Jestem w przyjaźni z samym sobą.

  Nie można być przyjacielem dla kogokolwiek, nie będąc przyjacielem dla siebie - Eleonora Roosevelt

  Zaprzyjaźnienie się z sobą wymaga akceptacji siebie samego. Każdy z nas ma różne tendencje, cechy, nawyki, które nie zawsze są dobre. Jednak świadomość ich posiadania jest punktem wyjścia do zmiany. Nasze ciało, umysł, zmysły możemy użyć w dobrym lub złym celu. Możliwość wyboru, to jest przywilej człowieka. Pokazujmy dzieciom, w jaki sposób dokonywać dobrych wyborów, ukazując ich konsekwencje.
  Propozycje dla rodziców: wspólnie z dzieckiem zastanówmy się nad działaniami, które będą świadczyły o tym, że jestem przyjacielem dla siebie samego. Jeśli przygotowuję się do lekcji, to jestem przyjacielem; jeśli oglądam niewłaściwe filmy, to wpuszczam niedobre sceny, słowa do własnego umysłu i w rezultacie jestem dla siebie nieprzyjacielem.

 2. Otwieram się na przyjaźń z innymi.

  Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość - autor nieznany
  Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy - Jan Paweł II

  Dobrze jest mieć takie osoby, z którymi możemy rozwijać relacje przyjacielskie. Jeśli dzieci widzą, że ich rodzice mają przyjaciół, w naturalny sposób uczą się przyjaznych postaw wobec innych ludzi.
  Propozycje dla rodziców: podzielę się własnymi doświadczeniami dotyczącymi przyjaźni. Porozmawiam o tym, co wzmacnia przyjaźń, a co osłabia.

 3. Przyjaźń z Bogiem.
  Z doświadczenia wiemy, że przyjaźnie pomiędzy ludźmi różnie kończą się, ale przyjaźń z Bogiem jest zawsze niezawodna. Niezależnie, na jakim poziomie jesteśmy, w jakim miejscu Bóg zawsze jest gotowy do przyjaźni z nami. Często człowiek nie jest chętny do tego typu relacji, przeszkadza mu własne ego.
  Propozycje dla rodziców: porozmawiam z dzieckiem, w jaki sposób możemy utrzymywać przyjaźń z Bogiem, co oznacza „czyste serce” i co nam pomaga uczynić je czystym.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony