01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

Godność to wartość związana z dobrym postępowaniem oraz z odczuciami wynikającymi z niego. W społecznym odbiorze człowiek godny to osoba przyzwoita, szanująca innych i szanowana, wartościowa, nie poniżająca innych.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych - Konstytucja RP, art.30

Synonimami godności są: kultura osobista, poczucie wartości, dostojność, wzniosłość, uprzejmość, dobre imię, status, wspaniałomyślność, szlachetność, człowieczeństwo, humanitarność.

Pojęcie godności wskazuje na wyjątkową wartość człowieka, na to, że osoba jest kimś jedynym niepowtarzalnym w swoim bycie. Jest świadomą, wolną, rozumną - Jan Paweł II

Tematy szczegółowe:

 1. Godne relacje w rodzinie.
  W rodzinie najbardziej ujawniają się nasze słabości, nasze lęki, oczekiwania, rozterki. W dążeniu do bycia dobrą rodziną często przekraczamy wzajemne granice.
  Poczucie godności możemy utracić wtedy, gdy ktoś nas znieważa słownie lub stosuje przemoc fizyczną, psychiczną, ale również możemy sami siebie pozbawić godności, jeśli my kogoś źle traktujemy, zachowujemy się nieodpowiednio.
  Propozycje dla rodziców: zwrócę szczególną uwagę na to, czy moje dziecko jest traktowane z godnością, czy ja jestem traktowana z godnością.

 2. Godność ucznia.
  Wiąże się z prawami ucznia, ale i z obowiązkami. Dotyczy relacji z rówieśnikami i nauczycielami oraz z całą społecznością szkolną.
  Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem” - A. de Saint Exupery.
  Propozycje dla rodziców: porozmawiam ze swoim dzieckiem o tym jak jest traktowane przez innych uczniów, przez nauczycieli i w jaki sposób ono się zachowuje. Pomagam rozwiązać trudną sprawę.

 3. Godność dziecka Bożego.
  złowiek jest wyposażony w świadomość przeszłości, teraźniejszości, potrafi wyobrazić sobie przyszłość, potrafi uczyć się i wyciągać wnioski z doświadczeń swoich i innych ludzi, potrafi rozróżniać dobro od zła, jest w nim wewnętrzna siła, która zmusza go do szukania dobra, piękna, miłości. Ta siła wypływa z faktu stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Ta siła wyraża się w dążeniu do wydobywania wiecznych wartości spod samolubnego ego, do stawania się lepszym, wyraża się w ciągłej tęsknocie do Boga.
  Propozycje dla rodziców: być godnym dzieckiem Boga – co to oznacza? Co może zadowalać Boga?

Alicja Dzwonkowska

Początek strony