fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

wybory 2022Już 30 września br. odbędą się Szkolne Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przeprowadzone zostaną podczas godzin wychowawczych. Głos oddajemy poprzez wypełnienie karty wyborczej. Przewodniczący klas umieszczają cały pakiet głosów klasy w urnie wyborczej.
Chcemy już od najmłodszych lat uczyć Was wzorowych postaw społeczno - obywatelskich. Organizowane w szkole wybory są w pełni demokratyczne, czyli powszechne, bezpośrednie, równe i tajne. Nazwiska zgłoszonych kandydatów zostaną umieszczone na profesjonalnie przygotowanych kartach wyborczych. Przypominamy, iż przy nazwisku wybranego kandydata należy postawić X. Wybieramy tylko jedno spośród wymienionych nazwisk.
Reprezentanci wybrani w klasach są w trakcie kampanii wyborczej - od jutra obowiązuje cisza wyborcza.
Nad przebiegiem kampanii wyborczej i przebiegiem samego głosowania będzie czuwała Szkolna Komisja Wyborcza i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Po zakończonym głosowaniu komisja wraz z opiekunami liczy głosy i ogłasza wyniki. Zostaną one także upowszechnione za pomocą mediów społecznościowych szkoły.

Początek strony